μενού

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβάτη

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβάτη

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) No 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου του 2004. Το έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες της απόκτησης βοήθειας και αποζημιώσεων από τις αεροπορικές εταιρείες.

Άρνηση επιβίβασης

Η αεροπορική εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε κάθε επιβάτη που δεν ακολουθεί οποιοδήποτε από τα σημεία που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών ή / και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια π.χ.

  • σε επιβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ

  • σε επιβάτες που προσπαθούν να επιβιβαστούν με απαγορευμένα αντικείμενα ή αποτελούν απειλή για άλλους επιβάτες του αεροσκάφους

Προσοχή!
Εάν ο επιβάτης δεν ακολουθήσει τους κανονισμούς των Όρων και προϋποθέσεων της αεροπορικής εταιρείας, θα υπάρξει άρνηση επιβίβασης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

Τι είναι η υπεράριθμη κράτηση;

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες προβαίνουν σε υπεράριθμη κράτηση θέσεων στις πτήσεις τους. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί επιβάτες δεν εμφανίζονται στην πύλη επιβίβασης. Επί της ουσίας, οι αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να πετούν με γεμάτα αεροπλάνα και όχι να εκτελούν πτήσεις με άδειες θέσεις, καθώς το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιο. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στατιστικά δεδομένα, υπολογίζουν πώς και σε ποιες πτήσεις θα προβούν σε υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων.

Εθελοντές;
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας να βρει εθελοντές που θα συμφωνήσουν να παραχωρήσουν την θέση τους και να πετάξουν με την επόμενη διαθέσιμη πτήση. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν εθελοντές, η ίδια η αεροπορική εταιρεία επιλέγει τους επιβάτες που θα αποκλειστούν από την πτήση. Η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει κατάλληλη αποζημίωση ανάλογα με το δρομολόγιο, η οποία μπορεί να είναι από 250€ έως 600€. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις την ημέρα της δοθείσας ημέρας, τότε η αεροπορική εταιρεία παρέχει διαμονή και ενδεχόμενη μετακίνηση.

Σε κάθε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 261/2004, είναι υποχρέωση της αεροπορικής εταιρείας να ενημερώνει τον επιβάτη γραπτώς για τις διαδικασίες απόκτησης αποζημίωσης και βοήθειας.

Ασφάλεια
Η καλύτερη προστασία από την άρνηση επιβίβασης, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε υπαιτιότητα του επιβάτη ή της αεροπορικής εταιρείας, είναι η αγορά του κατάλληλου ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Να θυμάστε! 
Σε κάθε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, η βάση για τη δυνατότητα απόκτησης οποιασδήποτε αποζημίωσης είναι να βρίσκεστε εγκαίρως στο κατάλληλο σημείο για την επιβίβαση.

Ακυρώσεις πτήσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης ή επαναπρογραμματισμού της ή στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία παύσει την εκμετάλλευση μιας διαδρομής, η εταιρεία υποχρεούται να βρει εναλλακτική σύνδεση για τον επιβάτη ή να επιστρέψει πλήρως το κόστος του εισιτηρίου.

Φαγητό και διαμονή 
Ο αερομεταφορέας υποχρεούται επίσης να παράσχει τροφή και διαμονή εάν η εναλλακτική σύνδεση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν η αεροπορική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρεκκλίνει από την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με τους Όρους και τις προϋποθέσεις που έχει αποδεχθεί ο επιβάτης κατά την αγορά της πτήσης.

Εάν ο πελάτης επιλέξει να λάβει επιστροφή χρημάτων, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να την πραγματοποιήσει εντός 7 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Αποζημίωση
Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση ύψους μεταξύ 250 και 600 ευρώ, ανάλογα με τη διαδρομή και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης είχε βρεθεί εγκαίρως στην πύλη αναχώρησης.

Σημαντική καθυστέρηση πτήσης

Ανάλογα με τη διάρκεια της προγραμματισμένης πτήσης, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 2 με 4 ώρες, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καλύψει τα έξοδα διατροφής, διαμονής σε ξενοδοχείο ή άλλων υπηρεσιών. Ο πελάτης πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην πύλη αναχώρησης για να είναι έγκυρη η αξίωση της αποζημίωσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τις 5 ώρες ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της πλήρους τιμής του εισιτηρίου καθώς και την πρέπουσα αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες.

Πότε μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;
Πρέπει να θυμάστε ότι η δυνατότητα για να ζητηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση δεν εξαρτάται από την καθυστέρηση της απογείωσης αλλά από την καθυστέρηση της άφιξής σας στον προορισμό. Επιπλέον, οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, π.χ., δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πριν από την αναχώρηση αξίζει να εξετάσετε την αγορά ταξιδιωτικής ασφάλισης, η οποία θα σας προστατεύσει από απρόβλεπτες δαπάνες που προκύπτουν σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.

Απώλεια ή ζημίες αποσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης

Οι αεροπορικές εταιρείες ευθύνονται για την απώλεια ή τις ζημίες των καταγεγραμμένων αποσκευών σας. Ελέγξτε τι μπορείτε να ζητήσετε από τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση απώλειας ή ζημιών αποσκευών.

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!