μενού

Κανονισμοί του σέρβις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • § 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Οι παρόντες Κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες χρήσης του «Συστήματος Κρατήσεων» των υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο της πύλης www.eSky.gr και στο πλαίσιο του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των αγορών: αεροπορικών εισιτηρίων, ταξιδιωτικών ασφαλίσεων, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, τουριστικών σετ, πτήσεων, εισιτηρίων για τρένα και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από τις οντότητες στις οποίες η eSky παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου καθώς και οι κανόνες παροχής περιεχομένων στους χρήστες ανάλογα στην τοποθεσία τους που ορίζεται με βάση του γεωγραφικού εντοπισμού.
  2. Ο διαχειριστής του Συστήματος Κρατήσεων είναι η ανώνυμη εταιρεία eSky.pl Spółka Akcyjna με έδρα στην Κατοβίτσε [Katowice] (40-265), επί της οδού ul. Murckowska14A, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών το οποίο διατηρείται από το Πρωτοδικείο Κατοβιτσε-Βσχουντ [Katowice-Wschód] στην Κατοβίτσε [Katowice], Η Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου KRS, υπ. τον αριθμό: KRS 0000383663, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Πολωνικός NIP) 948-19-87-199, Στατιστικός αριθμός επιχείρησης «REGON» 670140736, εταιρικό κεφαλαίο 1 019 525.60 PLN καταβεβλημένο εν όλω, η οποία είναι καταγεγραμμένη ως πληρώτρια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εφεξής καλούμενη eSky.
  3. Ο όρος χρήσης του Συστήματος Κρατήσεων και του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης, στα οποία τηλέφωνα αναφέρονται στην πύλη www.eSky.gr, είναι η αποδοχή όλων των παρακάτω όρων των Κανονισμών. Η αποδοχή αποτελεί τη δήλωση βούλησης και προκαλεί τη έννομη υποχρέωση μεταξύ του χρήστη και της eSky.
  4. Ο χρήστης δικαιούται να αντιγράφει, να αναπαράγει και να καταγράφει δωρεάν το περιεχόμενο των παρόντων Κανονισμών χωρίς να τους χρήσει για εμπορικούς σκοπούς.
  5. Τα εμπορικά ονόματα, τα ονόματα, οι περιγραφές και τα εμπορικά σήματα που παρουσιάζονται στη διεύθυνση www.eSky.gr προστατεύονται από το νόμο. Κάθε Χρήστης είναι υποχρεωμένος να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προσώπων που έχουν τα νόμιμα δικαιώματα σ’ αυτά τα ονόματα, περιγραφές και εμπορικά σήματα.
  6. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες και άλλο υλικό που παρουσιάζονται στη διεύθυνση www.eSky.gr ανήκουν στην eSky. Όλα τα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην eSky χρησιμοποιούνται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
  7. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, τροποποίηση και μετάδοση (είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο), καθώς και η αντιγραφή, χρήση και διανομή υλικού που παρουσιάζεται στη διεύθυνση www.eSky.gr επιτρέπεται μόνο εάν οι ιδιοκτήτες έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους. Οι πληροφορίες που διατίθενται στις σελίδες αυτού του ιστοτόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με το νόμο.
  8. Κάθε χρήστης όταν αναλαμβάνει τις πράξεις που σκοπεύουν στη ρήση του Συστήματος Κρατήσεων, υποχρεούται να παρατηρεί τους παρόντες Κανονισμούς.
  9. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Σύστημα Κρατήσεων αν η συσκευή ή το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιεί πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που υποδεικνύονται παρακάτω:
   • υπολογιστής, φορητή συσκευή ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο;
   • πρόσβαση σε email και ενεργή διεύθυνση email;
   • ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, όπως Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • αποδοχή cookies και υποστήριξη Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού;
   • εφαρμογή που να επιτρέπει το άνοιγμα αρχείων PDF;
   • ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 3G τουλάχιστον.
  10. Η κράτηση και η αγορά ορισμένων προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο Σύστημα Κρατήσεων, εκάστοτε αποτελούν την ατομική συναλλαγή που πραγματοποιείται από το χρήστη και υπόκεινται στους όρους που ορίζονται από κάθε οικονομικό φορέας που παρέχει την υπηρεσία. Η αγορά του κάθε προϊόντος υπόκειται στους ατομοποιημένους όρους που ορίζονται αναλυτικά για κάθε μια από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Σύστημα Κρατήσεων.
  11. Λόγω διαφορετικών προβλέψεων των όρων τιμολόγησης των συγκεκριμένων μεταφορέων σχετικά με την παρουσία στο αεροδρόμιο πριν από την πτήση, συνιστάται να έρχεστε στο αεροδρόμιο 3 ώρες πριν από την σχεδιασμένη απογείωση, με σκοπό την αποφυγή των οργανωτικών δυσκολιών, σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας.
  12. Η εξοικείωση με τους όρους τιμολόγησης του Αερομεταφορέα, η λήψη πληροφοριών από συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία ή οντότητα που παρέχει υπηρεσίες στον Χρήστη, καθώς και η παροχή των υπηρεσιών που καλύπτεται από τους εν λόγω Κανονισμούς, ενδέχεται να απαιτεί την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.
  13. Κάθε Χρήστης έχει την επιλογή να δημιουργήσει μέσω εγγραφής ένα λογαριασμό eSky, ο οποίος του επιτρέπει τη χρήση πρόσθετων λειτουργιών που διευκολύνουν την αγορά των υπηρεσιών που προσφέρονται στη διεύθυνση www.eSky.gr ("Ο Λογαριασμός σας").
  14. Η εγγραφή πραγματοποιείται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eSky.gr (αφού δηλώσετε τη διεύθυνση email σας και ένα κωδικό πρόσβασης), μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της υπηρεσίας Google ή της εφαρμογής Facebook ή διαλέγοντας την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού κατά τη διαδικασία κράτησης. Για να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας με τη χρήση email/κωδικού πρόσβασης, είναι απαραίτητο ο Χρήστης να κάνει κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης που έχει σταλεί αυτόματα από την eSky στο email που δηλώσατε. Η εγγραφή λογαριασμού μέσω Google και Facebook δεν απαιτεί πρόσθετη επιβεβαίωση ενεργοποίησης.
  15. Η σύνδεση στο Λογαριασμό σας πραγματοποιείται με την εισαγωγή της διεύθυνσης email (login/είσοδος) και του κωδικού πρόσβασης που παρέχεται κατά τη διάρκεια της δημιουργίας εγγραφής λογαριασμού στη φόρμα σύνδεσης.
  16. Ο κωδικός πρόσβασης που παρέχεται κατά την εγγραφή του Χρήστη μπορεί να αλλάξει μετά τη σύνδεση στο λογαριασμό. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της διεύθυνσης email (login/είσοδος) που δηλώσατε.
  17. Ο Λογαριασμός σας μπορεί να αφαιρεθεί με την επιλογή της αντίστοιχης εντολής που είναι διαθέσιμη στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας.
  18. Η eSky έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως τον Λογαριασμό σας σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων ή παραχής παράνομου περιεχομένου ή ψευδών/πλαστών δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής.
 • § 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Σύστημα Κρατήσεων - πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση των συναλλαγών που είναι διαθέσιμες μέσα από την πύλη www.eSky.gr και του Τηλεφωνικού Συστήματος Εξυπηρέτησης.
   1. η αναζήτηση εσωτερικών και εξωτερικών πτήσεων για οποιαδήποτε σύνδεση πόλεων και η εκτίμηση αυτών των πτήσεων, καθώς και η αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου,
   2. η εκτίμηση και η αγορά της ταξιδιωτικής ασφάλισης,
   3. η αναζήτηση και η παραγγελία ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τόπο (εντός της χώρας και στο εξωτερικό) σε οποιαδήποτε επιλεγμένη περίοδο,
   4. η αναζήτηση εσωτερικών και εξωτερικών σιδηροδρομικών συνδέσεων σε οποιοδήποτε σιδηροδρομικό δρομολόγιο και η εκτίμηση αυτών των πτήσεων καθώς και η αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου,
   5. προσαρμογή συμβουλών σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία a – d μέσα από το σύστημα ενημέρωσης του χρήστη, προσαρμοσμένες στην τοποθεσία (γεωγραφικός εντοπισμός βάσει της ταυτοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ της διάταξης σας και των δεδομένων που διατίθενται από τη μηχανή αναζήτησης διαδικτύου),
   6. η χρήση άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από του φορείς στους οποίους η eSky παρέχει τις υπηρεσίες ενοικίασης του διαφημιστικού χώρου και ορίζονται στην παράγραφο 17 των Κανονισμών.
  2. Χρήστης - κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργάνωση που δεν έχει νομική οντότητα στο οποίο οι διατάξεις του νόμου παρέχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα και χρησιμοποιεί το Σύστημα Κρατήσεων ή το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης.
  3. Πληρωτής - κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργάνωση που δεν έχει νομική οντότητα στο οποίο οι διατάξεις του νόμου παρέχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα και χρησιμοποιεί το Σύστημα Κρατήσεων ή το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης διεξάγοντας την πληρωμή ή δεσμεύοντας στην πληρωμή.
  4. Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης - μονάδα ξεχωρισμένη μέσα στη δομή της eSky, υπεύθυνη για την επαφή με το Χρήστη ή τον Πληρωτή στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπηρεσίας που παρέχονται από την eSky και στην έκταση που ορίζεται από τους παρόντες Κανονισμούς.
  5. Προμηθευτής - προμηθευτής των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Χρήστη μέσα από την ιστοσελίδα www.eSky.gr και άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν στους φορείς που συνεργάζονται με την eSky
  6. Πάροχος υπηρεσιών - φορέας που παρέχει υπηρεσίες που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς για το Χρήστη, μέσα από το σύστημα Κρατήσεων ή άμεσα, ανάλογα στη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  7. Ξενοδοχειακές υπηρεσίες - υπηρεσίες που βασίζονται στο κατάλυμα με σκοπό διαφορετικό από τη διαμονή και είναι αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς των χρηστών.
  8. Μεταφορέας - φορέας που έχει το έγκυρο πιστοποιητικό (σύμβαση παραχώρησης, άδειες κατοχής ή χρήσης) εξουσιοδοτημένος στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των αερομεταφορών και παρέχει υπηρεσίες στην έκταση που ορίζεται στους παρόντες κανονισμούς.
  9. Αεροπορικό εισιτήριο - έγγραφο που εκδίδεται μέσα από το Σύστημα Κρατήσεων ή μέσα από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης που εξουσιοδοτεί το Χρήστη στην εκτέλεση της υπηρεσίας αερομεταφοράς.
  10. Όροι τιμολόγησης - όροι κρατήσεων στην έκταση χρήσης του συγκεκριμένου εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων τω όρων επιστροφής του αεροπορικού εισιτηρίου, μέγεθος αποσκευών.
  11. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ e-mail – ενεργή, σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη.
  12. Ατομικό ερωτηματολόγιο – έντυπο που χρησιμοποιείται για αποστολή προσωπικών δεδομένων από το Χρήστη και έχει ως σκοπό να επιτρέπεται η χρήση από το Χρήστη των υπηρεσιών που προσφέρονται από την πύλη www.eSky.gr, ενώ τα δεδομένα μεταδίδονται και διαχειρίζονται βάσει των κανονισμών που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της πύλης www.eSky.gr.
  13. Γραμμές "Low Cost" – ορισμένες αεροπορικές γραμμές που υπόκεινται σε ανάλογους ξεχωριστούς κανονισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Κανονισμών.
  14. Πληρωμή σέρβις - μη επιστρεπτέα πληρωμή που εισπράττεται από τον Πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών για το Χρήστη, είναι ανάλογη με τον τύπο και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην έκταση που ορίζεται από τους παρόντες κανονισμούς.
  15. Μέσο πληρωμής - ατομοποιημένη διάταξη ή συμφωνημένη από το Χρήστη και τον πάροχο υπηρεσιών ενός συνόλου διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη, με σκοπό την υποβολή της δήλωσης βούλησης η οποία περιέχει την εντολή εκτέλεσης της συναλλαγής πληρωμής.
  16. Χρεωστική κάρτα - μέσο πληρωμής που επιτρέπει την υποβολή της εντολής η οποία περιέχει την εντολή εκτέλεσης είσπραξης, μεταφοράς ή αποταμίευσης των χρημάτων μέσα από τον εξειδικευμένο φορέα.
 • § 3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

  1. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει πλήρη νομική ικανότητα και δεσμεύει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
  2. Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύστημα Κρατήσεων για να κάνει ερωτήσεις σχετικά με την κράτηση, να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο και να κάνει κράτηση και να αγοράσει τις διαθέσιμες υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες Κανονισμούς και άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Σύστημα Κρατήσεων, μόνο με τρόπο συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Απαγορεύεται στο Χρήστη να παρέχει παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο, καθώς και να προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και με τα καθιερωμένα έθιμα και αρχές κοινωνικής συνύπαρξης που υιοθετούνται σχετικά με τα εν λόγω ή ενδέχεται να προκαλέσουν ενοχλήσεις ή βλάβη στη λειτουργικότητα του Συστήματος Κρατήσεων και παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά τη χρήση του Συστήματος Κρατήσεων.
  4. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει για τις υπηρεσίες κράτησης με το δικό του όνομα και να πραγματοποιεί πληρωμές για κράτηση εισιτηρίων ή / και άλλες υπηρεσίες με δική του κάρτα πληρωμής. Η διεξαγωγή ερωτημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες κράτησης με χρήση ονόματος κάποιου άλλου ή ψευδούς ονόματος και η πραγματοποίηση πληρωμών για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων ή / και άλλες υπηρεσίες με χρήση κάρτας πληρωμής κάποιου άλλου ή ψευδούς πληρωμής θα υποβληθεί αμέσως στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.
  5. Ο Χρήστης είναι ο κάτοχος των κατάλληλων και έγκυρων εγγράφων που επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν αγοραστεί από το Σύστημα κράτησης ή το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ή τη διαμονή στη χώρα που θα παρασχεθούν οι εν λόγω υπηρεσίες και συγκεκριμένα, έγκυρο δελτίο ταυτότητας, έγκυρο διαβατήριο, τις απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου (βίζα) και άλλα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται. Ο Χρήστης πρέπει επίσης να ελέγξει τις πληροφορίες στις προϋποθέσεις βίζας και γλώσσας που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eSky.gr.
  6. Ο Χρήστης υποχρεούται να επαληθεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που υποδεικνύονται μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υγειονομικών πληροφοριών, τρομοκρατικών απειλών και υγειονομικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.
  7. Η eSky δεν ευθύνεται για την έλλειψη κατάλληλων εγγράφων από τον Χρήστη που καθορίζεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης θεώρησης εισόδου ή διέλευσης, που απαιτείται στη χώρα όπου οι υπηρεσίες εφαρμόζονται ή στο οποίο ο Χρήστης πραγματοποίησε αλλαγή, καθώς και για την παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο σημείο 5, παραπάνω. Οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τον Χρήστη μέσω του Κέντρου Κρατήσεων ή του Κέντρου Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, της πύλης www.eSky.gr και του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
  8. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης υπηρεσίας, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει δεδομένα που είναι αληθή και ισχύοντα την ώρα που πραγματοποιείται η κράτηση. Η eSky δεν θα φέρει ευθύνη για την ανακρίβεια των πληροφοριών που εισήχθησαν από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία της κράτησης υπηρεσιών.
  9. Κατά τη χρήση του Συστήματος Κρατήσεων, ο Χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε ειδικές απειλές που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως: η πιθανότητα πρόσβασης από ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο σε δεδομένα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου ή αποθηκεύονται σε υπολογιστές ή συσκευές κινητής τηλεφωνίας με σύνδεση στο διαδίκτυο, παρέμβαση σε δεδομένα, τα οποία ενδέχεται, κατά περίπτωση, να απωλεσθούν, να αλλάξουν χωρίς εξουσιοδότηση ή να εμποδίσουν τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • § 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  • Το eSky ενημερώνει ότι μετά την παραλαβή του αποτελέσματος αναζήτησης ενδέχεται να εμφανιστούν στο Σύστημα Κρατήσεων ή σε άλλα συστήματα αναζήτησης εισιτηρίων ή σε υπηρεσίες κρατήσεων, άλλες προσφορές σχετικά με την ίδια υπηρεσία τρίτων από ό, τι είχε προηγουμένως βρεθεί από το Σύστημα Κρατήσεων. Η απόκτηση του αποτελέσματος αναζήτησης, εκτός και αν στη συνέχεια επιβεβαιωθεί αμέσως με την πραγματοποίηση και πληρωμή μιας κράτησης στο Σύστημα Κρατήσεων ή άλλων συστημάτων αναζήτησης εισιτηρίων ή την κράτηση υπηρεσιών, δεν δημιουργεί απαίτηση εκ μέρους του Πελάτη να συνάψει πρακτορείο πώλησης εισιτηρίων ή αγοράς άλλων υπηρεσιών από φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί Σύστημα κρατήσεων ή άλλα συστήματα κράτησης εισιτηρίων ή υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • § 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Όλα τα θέματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και των Πληρωτών καθώς και όλων των άλλων προσώπων που χρησιμοποιούν την πύλη www.eSky.gr κανονίζονται στην πολιτική απορρήτου η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.esky.gr/politiki-aporritou
 • § 6. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ

  1. Για υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί μέσω της ιστοσελίδας www.eSky.gr ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, ο Πάροχος ή η Εταιρεία Παροχής της Υπηρεσίας θα εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο βάσει των δεδομένων που έχουν ληφθεί από τον Χρήστη, εφ’ όσον ο Χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει τιμολόγιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Πραγματοποιώντας μια αγορά και αποδεχόμενος αυτούς τους Όρους, ο Χρήστης συμφωνεί με τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων.
  2. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις υπηρεσίες παραδίδονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο προσωπικό ερωτηματολόγιο του συστήματος κράτησης ή παρέχονται στη διαδικασία αγοράς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.
  3. Οι αλλαγές στα δεδομένα του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραδίδονται από το eSky που υποδεικνύει ο Χρήστης στο προσωπικό ερωτηματολόγιο θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.
  4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές μπορούν να δηλώνουν συγκεκριμένους όρους έκδοσης τιμολογίων ανεξάρτητα από τους όρους που εφαρμόζει το eSky

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • § 7. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  1. Ο Χρήστης, υπό τον όρο ότι υπάρχει ένα τέτοιο έντυπο στο σύστημα κρατήσεων eSky, μπορεί να επιλέξει τις ακόλουθες μορφές πληρωμής ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πύλης www.eSky.gr ή του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:
   1. εκτέλεση πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμής ή παρόμοιου μέσου πληρωμής,
   2. τραπεζική μεταφορά μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό έμβασμα),
   3. μεταφορά μετρητών από λογαριασμό πληρωμών,
   4. πληρωμή μέσω του τοπικού ιδρύματος πληρωμών, η προσφορά του οποίου έχει διατεθεί από το eSky στο Σύστημα Κρατήσεων και υπό τους όρους που καθορίζονται από αυτό το ίδρυμα πληρωμών,
   5. άλλα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή μέσω του Συστήματος Κρατήσεων, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς στη διαδικασία κράτησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  2. Οι Χρήστες επιλέγουν τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής στο προσωπικό ερωτηματολόγιο του Συστήματος Κρατήσεων ή βάσει δήλωσης που υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Τηλεφωνική Εξυπηρέτησης όπου:
   1. η μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail που επιβεβαιώνει την κράτηση για επιλεγμένες υπηρεσίες,
   2. στην εντολή μεταφοράς και πληρωμής, κάθε φορά που θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες που να διευκρινίζουν το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη που υποδεικνύεται στο Σύστημα Κρατήσεων, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως τον αριθμό κράτησης.

   Σε περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων, διακρίνουμε:

   1. η πληρωμή μέσω μεταφοράς χρημάτων από έναν λογαριασμό πληρωμών είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.eSky.gr εκ των προτέρων, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εάν αυτός ο τρόπος πληρωμής παρέχεται από την eSky. Όταν επιλεγεί ως τρόπο πληρωμής η μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό, ο Χρήστης υποχρεούται να πραγματοποιήσει τη μεταφορά αμέσως μετά την πραγματοποίηση της κράτησης για το ποσό που οφείλεται στην eSky για το αεροπορικό εισιτήριο που έχει γίνει η κράτηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης της μεταφοράς της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό της eSky, οι όροι κράτησης μπορούν να τροποποιηθούν από την αεροπορική εταιρεία.
   2. τα αεροπορικά εισιτήρια που καταβάλλονται μέσω μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό πληρωμών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς εκδίδονται από το eSky την ημέρα που το οφειλόμενο ποσό για το αεροπορικό εισιτήριο που αγοράζεται από τον Χρήστη καταχωρείται στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται, εάν η κράτηση πραγματοποιηθεί πριν από τις 20:00. Η εξαίρεση είναι οι μη εργάσιμες ημέρες που ορίζονται στον ιστότοπο του συστήματος κρατήσεων - τότε η υλοποίηση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους μεταφορείς.
   3. οι πληρωμές για εισιτήρια "Low Cost" κατά την on-line αγορά που πραγματοποιείται με κάρτα πληρωμής ή παρόμοιο μέσο πληρωμής ή με μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό πληρωμών του Χρήστη στην περίπτωση της παραγγελίας για μια τέτοια υπηρεσία στη φόρμα κράτησης ή μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.

   Σε περίπτωση ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διακρίνουμε:

   1. η πληρωμή για την υπηρεσία ξενοδοχείου απευθείας στον Προμηθευτή, η οποία πραγματοποιείται πριν από την άφιξη του Χρήστη στην εγκατάσταση, όπου ο Χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της πληρωμής.
   2. η πληρωμή για την υπηρεσία του ξενοδοχείου μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών πριν από την άφιξη του Χρήστη στην εγκατάσταση όπου υπάρχουν οι μέθοδοι πληρωμής που καθορίζονται στο σημείο 1 ανωτέρω.
  3. Η πληρωμή με χρεωστική κάρτα ή ανάλογο μέσο πληρωμής είναι μια ασφαλής συναλλαγή και να εφαρμόζονται ως εξής:
   1. οι αγορές Συστήματος χρήστη κρατήσεων χρησιμοποιώντας τη ή σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής που υποδεικνύεται από eSky και συμφώνησε μαζί σας, με τον τρόπο που προβλέπεται στο Σύστημα Κρατήσεων ή στις αρχές που θεσπίστηκαν από το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
   2. επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής μια κάρτα πληρωμής, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα προσωπικό ερωτηματολόγιο που ορίζει τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη χρεωστική κάρτα του.
   3. μετά την πραγματοποίηση της κράτησης, η κάρτα πληρωμής εξουσιοδοτεί αυτόματα την eSky μέσω του Συστήματος Κρατήσεων στην παραγγελία μέσω τηλεφωνικού συστήματος και χρεώνεται ανάλογα με την τιμή της αγορασθείσας υπηρεσίας.
   4. σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την κράτηση και την πληρωμή για αεροπορικά εισιτήρια, η χρέωση της κάρτας γίνεται σε δύο πράξεις, το ποσό της καθαρής αξίας του εισιτηρίου, μαζί με τον ναύλο αεροδρομίου χρεώνεται από την αεροπορική εταιρεία, το ποσό του τέλους υπηρεσίας χρεώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών, μπορείτε να κατεβάσετε τα χρήματα σε μία συναλλαγή.
   5. για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν την κράτηση και η πληρωμή για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, μετά τη φόρτωση της κάρτας και η πληρωμή σας, το σύστημα θα στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ένα κουπόνι που επιβεβαιώνει την αγορά της παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία είναι μια απόδειξη αγοράς της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.
  4. Το ύψος των πληρωμών για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από την eSky με βάση τις κρατήσεις που γίνονται από το χρήστη χρησιμοποιώντας το σύστημα κρατήσεων ή στις αρχές που θεσπίστηκαν από το Τηλεφωνικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί στο νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται τα αεροπορικά εισιτήρια και οι υπηρεσίες ξενοδοχείου

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 • § 8. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  1. Όσον αφορά τους χρήστες που μοιράζονται τις προσφορές των αεροπορικών εταιρειών διαπιστευμένο ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών), η eSky ενεργεί ως αντιπρόσωπος των αεροπορικών εταιρειών, στην περίπτωση άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω του συστήματος κράτησης ενεργεί ως διαχειριστής πύλης www.eSky.gr . Οι φορείς παροχής αεροπορικών υπηρεσιών σε εσάς, και φέρουν την ευθύνη λόγω μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της πτήσης, υπάρχουν συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες με διαπιστευμένο ΙΑΤΑ για λογαριασμό και προς όφελος της λειτουργίας ενός φορέα παροχής υπηρεσιών και του οποίου το όνομα αναγράφεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, καθώς και στο εισιτήριο που έχει παραδοθεί στον χρήστη.
  2. Σε περίπτωση της γραμμής “Low Cost”, ο πάροχος υπηρεσιών ενεργεί ως μεσάζων στο να καταστεί η αεροπορική εταιρεία τις πραγματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή και την παράδοση και την παράδοση ενός εισιτηρίου που έχει παραγγελθεί από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, αυστηρά σύμφωνα με τις ενδείξεις και για λογαριασμό του, και μεταδίδεται μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή τηλεφωνικό κέντρο κλήσεων. Η υπηρεσία καθώς και η εξέταση της διαδικασίας καταγγελίας υπόκεινται στους γενικούς όρους αυτών των Μεταφορέων, οι οποίοι αναφέρονται στη διαδικασία κράτησης.
  3. Σε περίπτωση των πτήσεων charter που διοργανώνει ο ταξιδιωτικός πράκτορας, η eSky ενεργεί ως αντιπρόσωπος και παρέχει τις προϋποθέσεις που υποδεικνύει ο διοργανωτής της πτήσης. Ο διοργανωτής ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την αθέμιτη εκτέλεση της υπηρεσίας ναύλωσης.
  4. Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης μεταφοράς είναι ειδικά αναφέρεται και ορίζεται στην πιστοποίηση προσφορά, την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, με την επιφύλαξη της συμφωνίας και του χρήστη. Συνάψει με τη συμφωνία www.eSky.gr πύλη που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνη με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις των επιμέρους φορέων παροχής υπηρεσιών που διατίθενται στο σύστημα κρατήσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη συμφωνία χρηστών.
  5. Ο Χρήστης αναζητά μια κράτηση επιλέγοντας μία από τις συνδέσεις πτήσεων που προτείνεται από το Σύστημα Κρατήσεων και συμπληρώνοντας το προσωπικό ερωτηματολόγιο με τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 5 των παρόντων Όρων.
  6. Επιβεβαίωση της έρευνας και αλλαγή τιμής:
   1. Ο Χρήστης λαμβάνει, στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επιβεβαίωση της κράτησης, η οποία περιέχει, εκτός από τον αριθμό κράτησης, πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη σύνδεση, τη συνολική τιμή και τον τρόπο πληρωμής. Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: το καθαρό τιμολόγιο του Μεταφορέα, τα τέλη αεροδρομίου, τους φόρους, το μη επιστρεπτέο τέλος εξυπηρέτησης για την έκδοση του εισιτηρίου, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και όλα τα τέλη για άλλες υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μεταφοράς, συνοψίζονται στην περίληψη συναλλαγών στο Σύστημα Κρατήσεων.
   2. Λόγω της αρχικής φύσης της κράτησης, η τιμή του εισιτηρίου δεν είναι εγγυημένη μέχρι να ληφθεί η πληρωμή από τον Πάροχο Υπηρεσιών.
   3. Ο Χρήστης προτού πραγματοποιήσει την πληρωμή, υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στην αποστολή επιβεβαίωσης και πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής της κράτησης προκειμένου να αγοράσει το εισιτήριο στην τιμή που υποδεικνύεται κατά την αναζήτηση στο Σύστημα Κρατήσεων.
  7. Η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου:
   1. Πριν από την αγορά ενός Αεροπορικού Εισιτηρίου, ο Χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να αποδεχθεί αυτούς τους Όρους, καθώς και να διαβάσει τους όρους κράτησης και τους όρους και τους όρους της σύνδεσης πτήσης που επέλεξε ο Χρήστης και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο Σύστημα Κρατήσεων. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα χρεώσει τον Χρήστη με μη επιστρεπτέα αμοιβή υπηρεσιών για όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την έκδοση του εισιτηρίου στο ποσό που ορίζεται στη διαδικασία κράτησης.
   2. Ο Χρήστης εισάγει το αεροπορικό εισιτήριο στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Κέντρου Κλήσεων, βάσει της διαθεσιμότητας, της τιμής και της δυνατότητας παροχής της υπηρεσίας που καθορίζεται στο Σύστημα Κρατήσεων ή που λαμβάνεται μέσω του Κέντρου Κλήσεων τη στιγμή της κράτησης.
   3. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του Χρήστη και να επιβεβαιώσει τους όρους της κράτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον Χρήστη, ο Πάροχος Υπηρεσιών κάνει κράτηση σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ο Χρήστης έδωσε την παραγγελία. Ο Παροχέας Υπηρεσιών εκτελεί την κράτηση υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης κατέβαλε τουλάχιστον το ποσό της τιμής του εισιτηρίου συν το ποσό των χρεώσεων για πρόσθετες υπηρεσίες που καθορίζονται από τον Χρήστη στο Σύστημα Κρατήσεων και το ποσό της υπηρεσίας.
   4. Συμπληρωματικές υπηρεσίες που καθορίζονται από τον Χρήστη οι οποίες θα πρέπει να εκτελούνται ως μέρος της κράτησης (π.χ. ένα ειδικό γεύμα, σημεία στο πρόγραμμα συχνών δρομολογίων, πτήση με ζώο, υπερβολική αποσκευή, ειδικές χειραποσκευές, ασυνόδευτο παιδί, επιπρόσθετη φροντίδα για τον επιβάτη, αναπηρία βοήθεια, κούνια για παιδιά και άλλα) θα πρέπει να παραγγελθούν χρησιμοποιώντας το Call Center ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει το eSky, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους.
   5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση του εισιτηρίου, εάν ο ναύλος που έχει επιλέξει ο χρήστης δεν ειναι συμβατος με το σκοπό της, σύμφωνα με τους όρους της πώλησης ως μέρος της προσφοράς ή δεν συντρέχουν άλλοι σοβαροί περιορισμοί στις συμφωνίες μεταξύ μεταφορέων, η οποία δεν επηρεάζει την υπηρεσία παροχής.
  8. Οι μέθοδοι πληρωμής για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων θα εφαρμοστούν υπό τους όρους που καθορίζονται στο σημείο VII. των Κανονισμών.
  9. Το αεροπορικό εισιτήριο του Χρήστη εκδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή.
  10. Ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια που αγοράζονται στην πύλη www.eSky.gr, παραδίδονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail που καθορίζεται στo προσωπικό ερωτηματολόγιο ή αναφέρεται στη διαδικασία αγοράς μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
  11. Ακύρωση λόγω του σφάλματος του Μεταφορέα:
   1. Η eSky δεν ευθύνεται για τις αλλαγές και τις ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες σε κρατήσεις χρηστών του συστήματος κράτησης θέσεων.
   2. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από ακύρωση ή τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων σε σχέση με τον Μεταφορέα, θα πρέπει να κατευθύνουν τον Χρήστη απευθείας στον Μεταφορέα. Οι μεταφορείς ευθύνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης της Βαρσοβίας και της Σύμβασης του Μόντρεαλ.
  12. Επιστροφή του αεροπορικού εισιτηρίου:
   1. Ο πληρωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το αεροπορικό εισιτήριο που αγοράστηκε μέσω της πύλης www.eSky.gr υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι όροι του τιμολογίου που έχει καθορίσει απευθείας ο Μεταφορέας. Η επιστροφή του αεροπορικού εισιτηρίου μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση του τέλους ποινής, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τον μεταφορέα. καθορίζεται στη διαδικασία κράτησης.
   2. Εάν το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου αναλογεί στη δυνατότητα επιστροφής αυτού, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο, έτσι ώστε να επιστρέψει το εισιτήριο ή να κάνει ο ίδιος αίτηση για επιστροφή χρημάτων από τον Αερομεταφορέα .
   3. Ανάλογα με τη φόρμα πληρωμής που χρησιμοποιείται, το ποσό που οφείλεται στον Πληρωτή από τον Μεταφορέα για το αεροπορικό εισιτήριο που πρόκειται να επιστραφεί μεταφέρεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Πληρωτή ή στον λογαριασμό της κάρτας πληρωμής του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει το οφειλόμενο ποσό, στο νόμισμα, που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή. Ως ημερομηνία επιστροφής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία χρεώνονται χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών.
  13. Αλλαγές / τροποποιήσεις της κράτησης, πρόσθετες υπηρεσίες:
   1. Ο Χρήστης αλλάζει την κράτηση ο ίδιος απευθείας με τον Αερομεταφορέα χρησιμοποιώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.eSky.gr. Εάν η ημερομηνία αναχώρησης είναι  λιγότερο από 48 ώρες, είναι δυνατόν να γίνει τροποποίηση κράτησης μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου ή απευθείας με τον Αερομεταφορέα.
   2. Το κόστος αλλαγής του αεροπορικού εισιτηρίου εξαρτάται από τα ποσοστά και τις δυνατότητες πραγματοποίησης αλλαγών που καθορίζονται από τον Μεταφορέα. Η συνολική τιμή της αναδημοσίευσης ενός αεροπορικού εισιτηρίου περιλαμβάνει:
    • για τη βασική πληρωμή για την αλλαγή / πρόσθετη υπηρεσία (συνίσταται σε τέλος για την αλλαγή του εισιτηρίου που προκύπτει από τους κανονισμούς και τον πίνακα των τελών της αεροπορικής εταιρείας και σε μη επιστρεπτέα χρέωση υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της αλλαγής / παραγγελίας μιας πρόσθετης υπηρεσίας)
    • για τη διαφορά στην τιμή των τιμολογίων (διαφορά κόστους μεταξύ της αρχικής τιμής του εισιτηρίου και της τρέχουσας τιμής κατά τη διάρκεια της αλλαγής),
    • για τη διαφορά στους φόρους και τα αερολιμενικά τέλη - (Πιθανή διαφορά κόστους μεταξύ της αρχικής αξίας των φόρων και των τελών και της τρέχουσας αξίας κατά την αλλαγή)
   3. Η τροποποίηση των κρατήσεων στο Σύστημα Κρατήσεων γίνεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Πίνακα Χρεώσεων Εμπορίας για πρόσθετες υπηρεσίες για αλλαγές στο εισιτήριο που αγοράσατε.

     

    Πίνακας τελών εξυπηρέτησης για πρόσθετες υπηρεσίες σχετικά με τις αλλαγές του αγορασμένου εισιτηρίου (τιμές σε EUR):
    Αλλαγή SF ανά άτομο
    αλλαγές εισιτηρίου (συμπεριλαμβανομένων: αλλαγή ημερομηνίας και δρομολογίου, ονοματεπωνύματος επιβάτη) 21,60
    ακύρωση η επιστροφή του εισιτηρίου 21,60
    παραγγελία πρόσθετης αποσκευής ή ειδικής αποσκευής 8,90
    παραγγελία βοήθειας για το τέκνο που ταξιδεύει χωρίς μέριμνα 8,90
    κράτηση επιλεγμένης θέσης στο αεροπλάνο 8,90
    παραγγελία ειδικού γεύματος 8,90
    μεταφορά ζώων 8,90
    προτεραιότητα εισόδου στο αεροπλάνο 8,90
    πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από την αεροπορική γραμμή 8,90
    αποδοχή online/ βοήθεια στην αποδοχή 8,90

     

   4. Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή για την ανταλλαγή του εισιτηρίου με τη μορφή που ορίζεται στο σημείο VII των Κανονισμών. Η πληρωμή με κάρτα πληρωμής γίνεται μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά τραπεζικό έμβασμα από λογαριασμό πληρωμών, ο χρήστης λαμβάνει μια επιβεβαίωση των αλλαγών στη μορφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιέχει στοιχεία της κράτησής σας (δεδομένα αριθμό κράτησης, των επιβατών, τα στοιχεία σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες και τους όρους των ναύλων), τα στοιχεία πληρωμής και ποσό της αλλαγής.
   5. Μερικές τιμολογήσεις προσφοράς διατίθενται στο Σύστημα Κρατήσεων., έχουν αυστηρές συνθήκες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το τιμολόγιο που πρέπει να διατηρούνται και να αγοράσει τουλάχιστον 3, 7 ή 14 ημέρες νωρίτερα. Η μη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης μπορεί να επηρεάσει την τιμή του εισιτηρίου. Η eSky διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτησή του χρήστη ολοκληρωθεί ακριβώς τρεις, επτά ή δεκατέσσερις ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε σχέση με το χρήστη που υπερβαίνουν το όριο της αγοράς υπό συνθήκες της Carrier ναύλο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον ίδιο. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει προηγούμενη έκδοση του εισιτηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης θα λάβει πληροφορίες από εμάς στην τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της απαιτούμενης προθεσμίας πληρωμής
  14. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, μπορεί ο Χρήστης να ενημερωθεί ότι επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο αεροπορικό εισιτήριο θα είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα της πτήσης απευθείας με τον Αερομεταφορέα. Αυτό σημαίνει ότι η eSky δεν θα ενημερώσει τον Χρήστη για τυχόν αλλαγές, κι επομένως ο Χρήστης θα πρέπει να παρακολουθεί τις αλλαγές από μόνος του και να ενεργεί καταλλήλως. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεν είναι σε θέση να παράσχει στον Χρήστη τη σχετική πληροφόρηση που αφορά την κράτησή του, πράγμα που καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας, τότε ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την eSky, για να εξακριβώσει την όλη κατάσταση και τη δυνατότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων αλλαγών στην κράτηση.
 • § 9. Η υπηρεσία MultiLine (+Προστασία Shield)

  1. Γενικές Διατάξεις
   1. Μια πτήση που ορίζεται ως "MultiLine", διαθέσιμη για τους Χρήστες στο Σύστημα Κρατήσεων, περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο πτήσεις με ανταπόκριση, με μία ή περισσότερες μετεπιβιβάσεις και έναν ή περισσότερους Αερομεταφορείς, και για την οποία εκδίδονται ξεχωριστά εισιτήρια. Στην περίπτωση αυτή, κάθε τμήμα της διαδρομής πραγματοποιείται βάσει ξεχωριστού εισιτηρίου και θεωρείται ξεχωριστή υπηρεσία που δεν σχετίζεται με άλλες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο του Ταξιδιού. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει σημασία αν εκδίδονται ξεχωριστά εισιτήρια για τις υπηρεσίες διαφορετικών αερομεταφορέων ή μόνον ενός ("MultiLine"). Ένας συνδυασμός πτήσεων που επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ως μέρος της υπηρεσίας MultiLine θα αναφέρεται στο εξής ως "Ταξίδι".
   2. Ως αγορά εισιτηρίου MultiLine νοείται η αγορά περισσότερων του ενός αεροπορικών εισιτηρίων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία πτήση με ανταπόκριση, για την οποία ο Χρήστης λαμβάνει ξεχωριστά αεροπορικά εισιτήρια με έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας συναλλαγής στο Σύστημα Κρατήσεων. Το άθροισμα των εισιτηρίων που αγοράζονται για ένα συγκεκριμένο Ταξίδι MultiLine δεν αποτελεί ένα ενιαίο συνδυασμένο αεροπορικό εισιτήριο που περιλαμβάνει όλες τις μεμονωμένες πτήσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος του Ταξιδιού.
   3. Λόγω του γεγονότος ότι η υπηρεσία MultiLine παρέχεται βάσει ξεχωριστών αεροπορικών εισιτηρίων, μέσω ενός ή περισσότερων αερομεταφορέων, και ως μέρος ενός ενιαίου Ταξιδιού, ο Χρήστης υποχρεούται να επιβεβαιώνει τους κανόνες διακίνησης των αποσκευών σε όλα τα στάδια του Ταξιδιού, καθώς και τα έγγραφα που τον εξουσιοδοτούν να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων εισόδου ή διέλευσης, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται στη χώρα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία MultiLine ή στη χώρα όπου πραγματοποιείται μια μετεπιβίβαση σε άλλη πτήση.
   4. Η αγορά ξεχωριστών εισιτηρίων για διαφορετικές πτήσεις από τον Χρήστη στο πλαίσιο της υπηρεσίας MultiLine ενδέχεται να υπόκειται δυνητικά στον κίνδυνο ακύρωσης, καθυστέρησης ή αλλαγής της ώρας πτήσης και στην επακόλουθη αδυναμία του Χρήστη να χρησιμοποιήσει άλλη σύνδεση / άλλες συνδέσεις που αποτελεί / αποτελούν μέρος του Ταξιδιού, λόγω του γεγονότος ότι οι περίοδοι μετεπιβίβασης μεταξύ των επιμέρους αεροπορικών συνδέσεων ενδέχεται να είναι σύντομες (ανάλογα με τις παραμέτρους αναζήτησης που υποδεικνύονται από τον Χρήστη και τη διαθεσιμότητα των πτήσεων στο Σύστημα Κρατήσεων).
   5. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας MultiLine σε περίπτωση συνδυασμών διαφορετικών πτήσεων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων των επιμέρους αερομεταφορέων, καθώς και από τα κριτήρια που καθορίζονται από τους Χρήστες στο Σύστημα Κρατήσεων.
   6. Εάν δίπλα στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με μια προσφορά MultiLine, όλα τα άτομα που ταξιδεύουν σύμφωνα με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν στο πλαίσιο μιας προσφοράς που επισημαίνεται με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται από τη βοήθεια της eSky ("Προστασία Shield") με επιπλέον, μη επιστρέψιμη χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι μετά την αγορά εισιτηρίων στο πλαίσιο αυτού του Ταξιδιού, οι Χρήστες μπορούν να λάβουν βοήθεια από την eSky βάσει των όρων που καθορίζονται παρακάτω:
  2. Η βάση για τη χρήση της Προστασίας Shield
   1. Ο Χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από την Προστασία Shield εάν μία από τις συνδέσεις που αποτελούν μέρος του Ταξιδιού ακυρωθεί, καθυστερήσει ή επαναπρογραμματιστεί και οδηγήσει σε αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει μια προγραμματισμένη μετεπιβίβαση ή να φτάσει στον προορισμό του.
   2. Εάν ο Χρήστης λάβει πληροφορίες σχετικά με ακύρωση, καθυστέρηση ή αλλαγή στο πρόγραμμα τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να πραγματοποιήσει επιτυχώς το Ταξίδι, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει την eSky ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση της επόμενης αεροπορικής σύνδεσης που αποτελεί μέρος του Ταξιδιού, καθώς και τους λόγους που δεν του το επιτρέπουν, βάσει των ακόλουθων όρων:
    1. εάν ο Χρήστης ενημερωθεί για την ακύρωση, την καθυστέρηση ή τον επαναπρογραμματισμό τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine περισσότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ταξιδιού και εάν ένα τέτοιο γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει το Ταξίδι, ο Χρήστης δικαιούται να επωφεληθεί από την υπηρεσία Προστασία Shield, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει αμέσως την eSky μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει την εν λόγω πληροφορία.
    2. εάν ο Χρήστης πληροφορηθεί για την ακύρωση, καθυστέρηση ή επαναπρογραμματισμό τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine λιγότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ταξιδιού και εάν ένα τέτοιο γεγονός θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει το Ταξίδι, ο Χρήστης δικαιούται να επωφεληθεί από την υπηρεσία Προστασία Shield, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει την eSky τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 12 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει την πληροφορία αυτή και τουλάχιστον 8 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ταξιδιού).
    3. Εάν ο Χρήστης λάβει γνώση της ακύρωσης, καθυστέρησης ή αλλαγής ώρας τουλάχιστον για μία από τις πτήσεις σύνδεσης MultiLine κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού, δηλαδή μεταξύ μεμονωμένων πτήσεων σύνδεσης ή κατά τη μετεπιβίβαση στο επόμενο τμήμα του Ταξιδιού ή αργότερα από 8 ώρες πριν από την έναρξη του Ταξιδιού, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Προστασία Shield, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ειδοποιήσει την eSky αμέσως, ή το αργότερο εντός 1 ώρας από τη λήψη αυτών των πληροφοριών, τηλεφωνικά ή μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   3. Αποτυχία ενημέρωσης της eSky εντός των προαναφερθέντων χρονικών πλαισίων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης του συγκεκριμένου Ταξιδιού με την υπηρεσία Προστασία Shield.
   4. Ειδοποιήσεις Χρηστών γίνονται δεκτές 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόνο μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, που αναγράφεται στην καρτέλα "MultiLine" στον ιστότοπο της eSky (+30 2103004862) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση multiline@esky.gr. Η εξυπηρέτηση πελατών διατίθεται στη γλώσσα του δικτυακού τόπου της eSky μέσω του οποίου αγοράστηκε η υπηρεσία MultiLine ή στα αγγλικά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συμβούλων της eSky.
   5. Ο Χρήστης δικαιούται να επωφεληθεί από την Προστασία Shield μόνο εάν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια που αναμένεται από έναν ταξιδιώτη που επιθυμεί να φτάσει εγκαίρως σε κάθε διαδοχική σύνδεση που αποτελεί μέρος του Ταξιδιού, ακόμη και εάν προκύψει ακύρωση, καθυστέρηση ή αλλαγή του προγράμματος σε τουλάχιστον μία από τις συνδέσεις MultiLine, επιφέροντας την αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει το Ταξίδι, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν θα προβεί σε αλλαγές στα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του Ταξιδιού χωρίς να ενημερώσει την eSky σχετικά.
   6. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προστασία Shield, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να επαληθεύουν και να καθορίζουν τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των αεροσκαφών, καθώς και τον διαθέσιμο χρόνο για μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών αεροπορικών συνδέσεων, βάσει των συστημάτων που χρησιμοποιεί η eSky και βάσει των δεδομένων στο σύστημα κρατήσεων GDS ή στον ιστότοπο www.flightstats.com.
  3. Το εύρος της βοήθειας που είναι διαθέσιμη στον Χρήστη μέσω της υπηρεσίας Προστασία Shield:
   1. Μετά τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την ακύρωση, την καθυστέρηση ή τον επαναπρογραμματισμό τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης του Ταξιδιού, από έναν Χρήστη που δικαιούται να επωφεληθεί από την Προστασία Shield, ο Χρήστης θα ειδοποιηθεί για τυχόν διαθέσιμες εναλλακτικές συνδέσεις που θα του επιτρέψουν να φτάσει στον προορισμό του Ταξιδιού (εφεξής “Εναλλακτική Σύνδεση”).
   2. Εάν ο Χρήστης χάσει μια αεροπορική σύνδεση ως αποτέλεσμα ακύρωσης, καθυστέρησης ή επαναπρογραμματισμού τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine που περιλαμβάνονται σε ένα Ταξίδι, η οποία θα επιφέρει την αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει το Ταξίδι, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει:
    1. Μια Εναλλακτική Σύνδεση που διατίθεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προστασία Shield μπορεί να παρασχεθεί μόνο εάν το κόστος της Εναλλακτικής Σύνδεσης, το οποίο θα υποστεί η eSky, δεν υπερβαίνει σε αξία τα 1.000 ευρώ (το “Όριο”) εκφρασμένη στο νόμισμα, στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή MultiLine.
    2. Σε περίπτωση που η eSky δεν παρουσιάσει μια Εναλλακτική Σύνδεση αξίας ανάλογης του χρηματικού Ορίου, ο Χρήστης θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων στο ποσό της συνολικής αξίας των αεροπορικών εισιτηρίων που αγοράστηκαν για το Ταξίδι MultiLine, και όχι μόνο για την κάλυψη των εξόδων της Εναλλακτικής Σύνδεσης. Το ποσό της αποζημίωσης δεν περιλαμβάνει την αξία άλλων υπηρεσιών εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της υπηρεσίας MultiLine (π.χ. έξοδα αγορασμένων περιηγήσεων, κρατήσεις ξενοδοχείων κ.λπ.). Προκειμένου να λάβει επιστροφή του ποσού που δαπάνησε για ένα εισιτήριο MultiLine, ο Χρήστης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ακύρωση, η καθυστέρηση ή ο επαναπρογραμματισμός τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine τον εμπόδισε να ολοκληρώσει το Ταξίδι του. Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία αποτελούν τη βάση για να αποφασίσει η eSky εάν μπορεί να εκδοθεί επιστροφή χρημάτων.
   3. Σε περιπτώσεις όπου η χρονική διάρκεια της στάσης που προκαλείται από ακύρωση, καθυστέρηση ή επαναπρογραμματισμό τουλάχιστον μίας από τις MultiLine συνδέσεις υπερβαίνει τις 8 ώρες και τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο του Ταξιδιού, και λαμβάνει χώρα εν μέρει ή εξ ολοκλήρου κατά τις νυχτερινές ώρες (10.00 μ.μ.-06.00 π.μ., τοπική ώρα της περιοχής στην οποία διακόπηκε το Ταξίδι) και ο Χρήστης αποφασίζει να επωφεληθεί από την επιλογή της Εναλλακτικής Σύνδεσης, ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα σε:
    1. μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο που παρέχεται από την eSky ή, σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατον, επιστροφή των εξόδων κράτησης δωματίου από τον Χρήστη, έως 100 ευρώ ανά άτομο. Η εν λόγω επιστροφή χρημάτων μπορεί να εκδοθεί μόνο εάν ο Χρήστης προσκομίσει έγγραφα από το ξενοδοχείο που θα επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποίησε την πληρωμή και ότι η υπηρεσία που αγοράστηκε υλοποιήθηκε από το ξενοδοχείο.
    2. επιστροφή των εξόδων μετακίνησης (σύμφωνα με την αρχή 1 ταξί - 4 άτομα) για τη διαδρομή από/προς το ξενοδοχείο/αεροδρόμιο, ύψους έως 50 ευρώ, βάσει εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η πληρωμή εκδόθηκε και η υπηρεσία μετακίνησης υλοποιήθηκε.
    3. επιστροφή του κόστους των γευμάτων, έως 25 ευρώ ανά άτομο, βάσει εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πληρωμή των γευμάτων.
   4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο Χρήστης αδυνατεί να επικοινωνήσει με την eSky σχετικά με την ακύρωση, την καθυστέρηση ή τον επαναπρογραμματισμό τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine, ο Χρήστης δικαιούται να αγοράσει εισιτήρια που θα του επιτρέψουν να ταξιδέψει προς τον προορισμό του μόνος του. Η eSky, βάσει της απόδειξης που παρέχεται από τον Χρήστη και η οποία επιβεβαιώνει την αδυναμία επικοινωνίας με την eSky καθώς και βάσει του εγγράφου το οποίο επιβεβαιώνει την αγορά των εν λόγω εισιτηρίων, θα επιστρέψει την αξία αυτών των εισιτηρίων μέχρι το ύψος του κόστους των εισιτηρίων που αγοράστηκαν ως μέρος του Ταξιδιού, αλλά όχι παραπάνω από το προκαθορισμένο Όριο. Η eSky θα εξετάζει όλες αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις ξεχωριστά για να διαπιστώσει αν ήταν πράγματι αδύνατον για τον Χρήστη να ενημερώσει την eSky σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα. Οι εν λόγω έρευνες θα διεξάγονται με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση του Ταξιδιού, και βάσει αυτών η eSky θα αποφασίζει εάν θα εκδοθεί επιστροφή χρημάτων.
   5. Όλες ανεξαιρέτως οι επιστροφές δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν από τους Χρήστες θα γίνονται σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που επέλεξε ο χρήστης κατά την κράτηση. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων που μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό του Χρήστη, ο οποίος επισημαίνεται στο Σύστημα Κρατήσεων, το ποσό της αποζημίωσης που καθορίζεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προστασία Shield εξαιρείται από τα ποσά που επιστρέφονται απευθείας στο Χρήστη από τις αεροπορικές εταιρείες στα επιμέρους στάδια της υπηρεσίας Προστασία Shield, με μέγιστο όριο την αξία όλων των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για τον σκοπό του MultiLine Tαξιδιού.
   6. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που προβλέπεται από τους μεμονωμένους αερομεταφορείς, επομένως η προθεσμία για την επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προστασία Shield εξαρτάται από τις ημερομηνίες καταβολής των αποζημιώσεων από τους εκάστοτε αερομεταφορείς τις υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποίησε ο Χρήστης στο πλαίσιο του MultiLine Ταξιδιού.
   7. Η υπηρεσία Προστασία Shield δεν καλύπτει τυχόν άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα τουλάχιστον μίας σύνδεσης MultiLine, τα οποία ο Χρήστης αποφασίζει να αναλάβει στο πλαίσιο της υπηρεσίας Εναλλακτική Σύνδεση, πιο συγκεκριμένα, έξοδα που σχετίζονται με τη μετακίνηση και τα γεύματα, εκτός από αυτά που περιγράφονται παραπάνω.
   8. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Προστασία Shield, ο Χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες ενός συμβούλου της eSky. Για παράδειγμα, μπορεί να του ζητηθεί να παρουσιαστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου θα μπορεί να διευθετήσει τυχόν διατυπώσεις που σχετίζονται με την αντικατάσταση των αχρησιμοποίητων εισιτηρίων του και τη συνέχιση του Ταξιδιού. Η αποτυχία ολοκλήρωσης αυτών των ενεργειών θα εμποδίσει τον Χρήστη να επωφεληθεί από την υπηρεσία Προστασία Shield.
   9. Η υπηρεσία Προστασία Shield δεν καλύπτει τις συνδέσεις πτήσεων που παρέχονται με βάση ένα ενιαίο αεροπορικό εισιτήριο. Οι φορείς που φέρουν την πλήρη ευθύνη για όλα τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τις εν λόγω αεροπορικές υπηρεσίες είναι οι ίδιοι οι Αερομεταφορείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει απευθείας με τον Αερομεταφορέα ή με τις αεροπορικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για το συγκεκριμένο ταξίδι. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάθε Αερομεταφορέας μπορεί να ορίσει διαφορετικούς όρους ναύλου, καθώς και διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Ταξιδιού. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εξοικειώνονται κάθε φορά με τους σχετικούς κανονισμούς. Η eSky δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ταλαιπωρίες που μπορεί να υποστούν οι Χρήστες λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους όρους ναύλου του Αερομεταφορέα.
   10. Εάν μια Εναλλακτική Σύνδεση ή άλλες υπηρεσίες που προσδιορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς (π.χ. μεταφορά, γεύματα) παρέχονται από την αεροπορική εταιρεία ή το αεροδρόμιο, ή σε περιπτώσεις όπου οι προαναφερόμενοι φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στον Χρήστη τέτοιες υπηρεσίες, η προστασία της Προστασίας Shield δεν ισχύει.
   11. Τυχόν απώλεια αποσκευών που οφείλεται σε λόγους πέραν του ελέγχου της eSky δεν συνεπάγεται την αδυναμία του Χρήστη να πραγματοποιήσει το Ταξίδι και δεν δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Προστασία Shield.
   12. Η αγορά/αλλαγή από τον Χρήστη αυτοβούλως ενός εισιτηρίου που αποτελεί μέρος ενός Ταξιδιού που καλύπτεται από την υπηρεσία Προστασία Shield, τον εμποδίζει να επωφεληθεί από την υπηρεσία Προστασία Shield, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου II. 4.
   13. Η υπηρεσία Προστασία Shield δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η ακύρωση, η καθυστέρηση ή ο επαναπρογραμματισμός τουλάχιστον μίας από τις συνδέσεις MultiLine ήταν αποτέλεσμα απεργίας που οργανώθηκε από εργαζόμενους των αεροπορικών εταιρειών ή άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση των πτήσεων, καθώς και σε περίπτωση πτώχευσης της αεροπορικής εταιρείας, σε θέματα που οφείλονται σε ανωτέρα βία, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τοπικές και διεθνείς πολεμικές επιχειρήσεις και τρομοκρατικές ενέργειες.
   14. Η Προστασία Shield δεν ισχύει όταν ο Αερομεταφορέας πραγματοποιεί μαζική ακύρωση πτήσεων, ωστόσο, το φαινόμενο της μαζικής ακύρωσης συμβαίνει όταν ο Αερομεταφορέας ακυρώνει ή σχεδιάζει να ακυρώσει τουλάχιστον 5 πτήσεις από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα μέσα σε μία ημέρα.
   15. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να επωφεληθεί από την υπηρεσία Προστασία Shield μετά τη λήξη του Ταξιδιού του.
   16. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Προστασία Shield, ο Χρήστης απαιτείται να συνεργαστεί με την eSky και, ειδικότερα, να υποβάλει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ζητούν οι σύμβουλοι της eSky σε οποιοδήποτε στάδιο του Ταξιδιού, καθώς και μετά τη λήξη του ίδιου του Ταξιδιού.
 • § 10. ΠΑΚΕΤΟ ΠΤΗΣΗ+ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

  1. Ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Call Center, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση τουλάχιστον δύο διαφορετικών τύπων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη σύναψη συμφωνίας συμμετοχή σε οργανωμένα ταξίδια μεταξύ του Χρήστη και του eSky ("Συμφωνία").
  2. Η Σύμβαση συνάπτεται μόνο εάν παρασχεθούν οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα ρήτρα, η αποδοχή της οποίας πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κράτησης ή του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. Η επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης και των περιεχομένων της αποστέλλεται με ξεχωριστό έγγραφο στη διεύθυνση email που δηλώνεται στο Σύστημα κράτησης ή μέσω του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Διοργανωτής ταξιδιών και ο Χρήστης συμφωνούν ότι η επικοινωνία που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρήτρας πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή, και το σταθερό μέσο θα είναι ένα μήνυμα email και έγγραφα PDF που αποστέλλονται στον Χρήστη ως επιβεβαίωση της υπηρεσίας.
  3. Ο διοργανωτής του τουρισμού για το χρήστη κάνοντας την επιλογή των επιμέρους υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου είναι η eSky.pl Spółka Akcyjna, με έδρα στην Κατοβίτσε [Katowice] (40-265), επί της οδού ul. Murckowska14A, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών το οποίο διατηρείται από το Πρωτοδικείο Κατοβιτσε-Βσχουντ [Katowice-Wschód] στην Κατοβίτσε [Katowice], Η Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου KRS, υπ. τον αριθμό: KRS 0000383663, ΑΦΜ 948-19-87-199, Στατιστικός Αριθμός REGON 670140736, εταιρικό κεφάλαιο σε ποσό 1 019 525.60 PLN καταβεβλημένο εν όλω.
  4. Ο διοργανωτής του τουρισμού είναι υπεύθυνη για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σημείου και της συμφωνίας για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται να γίνει από τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή από άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών. Η eSky σύμφωνα με τη διατύπωση που ισχύει από αυτή την άποψη, ο νόμος περιορίζει την ευθύνη του για την αποτυχία ή την πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών έως τρεις φορές την τιμή του πακέτου σε σχέση με κάθε χρήστη. Η παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για σωματικές βλάβες ή ζημιές που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.
  5. Ο διοργανωτής του τουρισμού παρέχουν έγκαιρα την κατάλληλη βοήθεια για να σας, που βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η επιστροφή του στη χώρα, σύμφωνα με τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση λόγω της αναπόφευκτης και έκτακτες περιστάσεις, ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να φέρουν απαραίτητα το κόστος διαμονή χρήστη, με ισοδύναμες σε μια κατηγορία που ορίζεται στη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική εκδήλωση, για χρονικό διάστημα έως και 3 νύχτες.
  6. Οι υπηρεσίες κράτησης που αναφέρονται σε αυτό το σημείο γίνεται από το χρήστη σύμφωνα με τις παραμέτρους και τα κριτήρια που υποδεικνύεται από τον επί τη βάσει των οποίων, στο πλαίσιο του συστήματος κράτησης ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου θα ανακοινωθούν στις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών και τα κύρια χαρακτηριστικά των τουριστικών υπηρεσιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και η περιοδεία.
  7. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας ανακοινώνει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων από τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τη συμφωνία μπορεί να εξαρτάται από την επικοινωνία στην επίσημη γλώσσα, κατάλληλη για ταξίδια ή στα αγγλικά
  8. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παροχής υπηρεσιών μέσω του Συστήματος κρατήσεων στο παρόν σημείο αποτελεί παράρτημα αριθμός 1 του παρόντος κανονισμού.
  9. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παροχής υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης αποτελεί το Παράρτημα αριθμός 4 των παρόντων Κανονισμών.
  10. Ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το σημείο καλύπτεται από την προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας της περιοδείας, σχετικά με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα. 1 και 4 του κανονισμού.
  11. Αναφέρεται στο σύστημα κρατήσεων ή μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για την τιμή κάτω από αυτό το σημείο η τιμή περιλαμβάνει τουριστική εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, αν χρειαστεί, τυχόν πρόσθετα τέλη και άλλα έξοδα ή - αν δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν πριν από τη σύναψη της σύμβασης για τη συμμετοχή στην τουριστική περίπτωση - τη φύση των πρόσθετων δαπανών που μπορεί να επιβαρύνουν τον επιβάτη.
  12. Η αύξηση των τιμών είναι δυνατή μόνο ως άμεσο αποτέλεσμα της αλλαγής:
   1. τιμές μεταφορών επιβατών που προκύπτουν από μεταβολές του κόστους των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας Η αύξηση των τιμών είναι δυνατή μόνο ως άμεσο αποτέλεσμα της αλλαγής:
   2. τιμές μεταφορών επιβατών που προκύπτουν από μεταβολές του κόστους των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας. Το ποσό των φόρων ή τελών των τουριστικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική εκδήλωση, που επιβάλλονται από τις οντότητες, οι οποίες δεν λαμβάνουν άμεσα μέρος στην εφαρμογή ενός πακέτου, συμπεριλαμβανομένων τουριστικοί φόροι, τα τέλη αεροδρομίου και τέλη για την επιβίβαση και αποβίβαση στα λιμάνια και αεροδρόμια·
   3. συναλλαγματικές ισοτιμίες σχετικές με ένα δεδομένο τουριστικό γεγονός.
  13. Η τιμή που ορίζεται στη σύμβαση συμμετοχής σε τουριστικό γεγονός δεν μπορεί να αυξηθεί εντός 20 ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν σημείο.
  14. Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση για τη συμμετοχή στην τουριστική περίπτωση, ανά πάσα στιγμή πριν μπορεί να απαιτηθεί η έναρξη του χρήστη να πληρώσει μια κατάλληλη και εύλογη αμοιβή για την απόσυρση από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική εκδήλωση για την περιοδεία. Εάν δεν καθορίζεται στη σύμβαση της συμμετοχής σε μια τουριστική περίπτωση των τελών για την απόσυρση από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση που το ποσό του τέλους αντιστοιχεί στην τιμή του τουριστικού γεγονότος λιγότερο σωθεί το κόστος ή τα έσοδα από την εναλλακτική χρήση των υπηρεσιών των τουριστικών. Κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής του τουρισμού δικαιολογεί το ποσό των τελών αποχώρησης από τη σύμβαση για συμμετοχή σε τουριστικό γεγονός.
  15. Η συμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση μπορεί να οριστεί τέλος για την απόσυρση από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική εκδήλωση της θυγατρικής της που, σε ποια χρονική στιγμή πριν από την έναρξη της τουριστικής γεγονός συνέβη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση, η αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και την αναμενόμενη από την εναλλακτική χρήση των σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το τέλος υπόκειται σε παρακράτηση από την πληρωμή που πραγματοποίησε ο ταξιδιώτης.
  16. Ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για τη συμμετοχή της στην τουριστική περίπτωση πριν από την έναρξη των διακοπών σας χωρίς να υποστεί μια αμοιβή για την απόσυρση σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο προορισμού ή στην άμεση γειτονία του, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την εφαρμογή του πακέτου διακοπών ή για να μεταφέρουν τους επιβάτες στον προορισμό. Ο Χρήστης μπορεί μόνο να ζητήσει την επιστροφή των πληρωμών που έγιναν για τα οργανωμένα ταξίδια, χωρίς αποζημίωση ή αποζημίωση για το θέμα αυτό.
  17. Ο διοργανωτής ταξιδιών δικαιούται να κάνει μονομερώς μικρές αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας αφού ενημερώσει εκ των προτέρων τον Χρήστη. Άλλες αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των κύριων στοιχείων των τουριστικών υπηρεσιών, της αδυναμίας κάλυψης ειδικών απαιτήσεων ή της αύξησης της τιμής που υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής του οργανωμένου ταξιδιού, υλοποιούνται μετά από άμεση ενημέρωση του Χρήστη και παρουσίαση των διαθέσιμων εναλλακτικών υπηρεσιών και των κανόνων υλοποίησής τους.
  18. Ο διοργανωτής του τουρισμού επιστρέφει τα προαναφερθέντα τέλη και πληρωμές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης συμμετοχής στην τουριστική εκδήλωση.
  19. Ως μέρος των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο των Όρων, ο Χρήστης μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του ταξιδιωτικού πράκτορα, να μεταβιβάσει στο πρόσωπο που πληροί τους όρους συμμετοχής στο οργανωμένο ταξίδι όλα τα δικαιώματα που του οφείλονται σχετικά με τη συμμετοχή αυτού του πακέτου , εάν ταυτόχρονα το πρόσωπο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και εάν ο Χρήστης θα ενημερώσει σχετικά τον πράκτορα διοργάνωσης ταξιδιών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε σταθερό μέσο ενημέρωσης. Εάν η μεταβίβαση δικαιωμάτων και η ανάληψη των καθηκόντων συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο ταξιδιωτικός πράκτορας υποχρεούται να τα παρουσιάσει στον ταξιδιώτη όταν ζητήσει πληρωμή, π.χ. το κόστος αλλαγής των δεδομένων του χρήστη. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι λογικές και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τον ταξιδιωτικό πράκτορα ως αποτέλεσμα της μεταφοράς του ταξιδιωτικού πακέτου. Οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού θεωρούνται σε κάθε περίπτωση κατατεθειμένες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
  20. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτό το σημείο, ο Χρήστης καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των συνεπειών των ατυχημάτων και των ιατρικών εξόδων στην περίπτωση υπηρεσιών που εκτελούνται στο εξωτερικό. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους:Γενικοί Όροι Ασφάλισης και Κάρτα Προϊόντων . Ο Χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιήσει την πρόσθετη ασφάλιση των υπηρεσιών που παρέχει το eSky στο πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
  21. Ο Χρήστης θα ενημερωθεί από τον διοργανωτή για όλες τις ειδικές απαιτήσεις που έχει δηλώσει ο Χρήστης και στις οποίες έχουν συμφωνήσει και τα δύο μέρη.
  22. Ως μέρος των υπηρεσιών που παρατίθενται σε αυτό το τμήμα, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει τον οργανωτή περιηγήσεων για τυχόν αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του τουριστικού γεγονότος.
  23. Η εξέταση των καταγγελιών των χρηστών δυνάμει του παρόντος σημείου θα γίνει με βάση τις αρχές που ορίζονται στο σημείο XVIII (Παράπονα).
  24. Για τον Χρήστη που χρησιμοποιεί τη δικτυακή πύλη www.eSky.gr που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο των Όρων, θα καταβληθεί κατάλληλη συνεισφορά στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Τουρισμού και το Ταμείο Στήριξης Τουρισμού, στο ποσό που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  25. Εκτός από την περίπτωση που η περιγραφή του αντικειμένου που επιλέγεται από τον Χρήστη ως μέρος της εφαρμογής του οργανωμένου ταξιδιού δηλώνει ρητά πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται για άτομα με αναπηρία, οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν είναι διαμορφωμένες για τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.
 • § 11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Ως μέρος των υπηρεσιών που διατίθενται στο Σύστημα Κρατήσεων και μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση υπηρεσίες υπόκεινται σε επιπλέον χρεώσεις που αναφέρονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναλλαγής στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
  2. Κάθε μία από τις αμειβόμενες υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο Χρήστης που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη μέσω του Συστήματος Κρατήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας στην οποία έχουν επιλεχθεί πρόσθετες υπηρεσίες.
  3. Το πακέτο των υπηρεσιών eSky (το «Πακέτο Υπηρεσιών») είναι μια μη επιστρεπτέα πάγια αμοιβή ανά συναλλαγή για μία ή περισσότερες τροποποιήσεις στο εισιτήριο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, γίνεται μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, που αναφέρεται στο σύστημα κρατήσεων. Με την αγορά του πακέτου ο Χρήστης απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής που χρεώνει την eSky και αναφέρεται στις αμοιβές των συναλλαγών πίνακα για πρόσθετες υπηρεσίες για τις αλλαγές στην αγόρασε εισιτήριο. Σε περίπτωση κατά την οποία η αεροπορική εταιρεία σύμφωνα με τους όρους των δασμολογικών επιβαρύνσεων για αλλαγές / επιστροφές κατά την / τις ειδικές υπηρεσίες, ο Χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα για την υπηρεσία δίνεται από την αεροπορική εταιρεία.
  4. Το online check-in είναι μια επιπρόσθετη, μη επιστρεπτέα υπηρεσία με χρέωση που σας επιτρέπει να κάνετε check-in στο ηλεκτρονικό σύστημα των επιμέρους αεροπορικών εταιρειών για το αγορασμένο αεροπορικό εισιτήριο, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στη διαδικασία κράτησης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του διαδικτυακού ελέγχου εισιτηρίων, η εκδοθείσα κάρτα επιβίβασης ή η επιβεβαίωση του διαδικτυακού ελέγχου εισιτηρίων αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που παρέχεται από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία της κράτησης εντός του χρονικού ορίου που επιτρέπει τη σωστή χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να υποχρεώσουν τον χρήστη να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στη διαδικασία κράτησης για τον έλεγχο. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει τις τρέχουσες πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, ώστε να καταστεί δυνατή επαφή, ειδικά στην περίοδο αμέσως πριν από την έξοδο. Η αδυναμία παροχής στοιχείων επικοινωνίας, η παροχή δεδομένων για τον διαδικτυακό έλεγχο εισιτηρίων λιγότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, η παροχή μη ενημερωμένων ή ελλιπών στοιχείων, η αδυναμία απάντησης σε τηλεφωνικές κλήσεις από την eSky ή η παροχή εσφαλμένων στοιχείων που απαιτούνται για τον διαδικτυακό έλεγχο εισιτηρίων μπορεί να καταστήσει αδύνατο τον διαδικτυακό έλεγχο εισιτηρίων και ο Χρήστης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις στο αεροδρόμιο όπως ορίζεται από την αεροπορική εταιρεία ή μπορεί να καταστεί αδύνατη η αναχώρηση. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές στην κράτηση, από την Αεροπορική εταιρεία ή κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, με απευθείας επικοινωνία με την Αεροπορική εταιρεία, ενώ έχει αγοραστεί η υπηρεσία διαδικτυακού ελέγχου εισιτηρίων, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την eSky για τις εν λόγω αλλαγές. Εάν δεν καταστεί δυνατό να γίνει αυτή η ενημέρωση, η eSky δεν θα μπορέσει να εκτελέσει επιτυχώς την υπηρεσία του διαδικτυακού ελέγχου των εισιτηρίων. Δεδομένης λοιπόν της ανωτέρω κατάστασης, η eSky δεν θα φέρει ευθύνη για την ανεπιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας του διαδικτυακού ελέγχου των εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των επακόλουθων συνεπειών.
  5. Σε περίπτωση κατάστασης που σχετίζεται με την καθυστέρηση ή την ακύρωση της πτήσης, στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων πτήσης του Χρήστη, η eSky θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνεργαζόμενη οντότητα, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη αποζημίωση, δηλαδή η AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 η οποία θα αναλάβει δράση κατόπιν ρητής αποδοχής από τον Χρήστη. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η eSky ενημερώνει ότι ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξιώσεις και αιτήσεις απευθείας στην αεροπορική εταιρεία που εκτελεί τη μεταφορά, τις οποίες μπορεί να δικαιούται ο επιβάτης.
  6. AirHelp+ - μια επιπρόσθετη, μη επιστρεπτέα υπηρεσία με χρέωση που είναι διαθέσιμη σε κάθε Χρήστη που κάνει κράτηση μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης και παρέχει βοήθεια για αποζημίωση έως 600 € για καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης, ή υπεράριθμη κράτηση θέσεων πτήσης και επιστροφή χρημάτων έως 6.000 € για έκτακτα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση πτήσης (ξενοδοχεία, ταξί, αεροπορικά εισιτήρια, γεύματα), σύμφωνα με τους όρους του παρόχου της υπηρεσίας, δηλ. την AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, όπως ορίζονται λεπτομερώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Ο Χρήστης που χρησιμοποιεί την πύλη www.eSky.gr σε περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω και αγοράζει ταξιδιωτικές υπηρεσίες, που νοούνται ως ένας συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών τύπων τουριστικών υπηρεσιών που αγοράζονται για το ίδιο ταξίδι ή διακοπές, καλύπτονται από ξεχωριστές συμβάσεις με τους Προμηθευτές. Ταυτόχρονα, η δημιουργία σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμβαίνει όταν ένας τουριστικός επιχειρηματίας διευκολύνει τους ταξιδιώτες να αγοράσουν τουριστικές υπηρεσίες:
   1. με την ευκαιρία μιας επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του με την επιλογή να επιλέξει και να πληρώσει χωριστά για κάθε τουριστική υπηρεσία ή
   2. με στοχευμένο τρόπο από άλλο έμπορο στον τομέα του τουρισμού τουλάχιστον ένα επιπλέον τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον η σύμβαση με τον τουριστικό επιχειρηματία θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση του πρώτου ταξιδιωτική υπηρεσία.
  2. Οι σχετικές τουριστικές υπηρεσίες δεν πρέπει να δημιουργούνται χωρίς την εκπλήρωση των προαναφερθέντων όρων σε περίπτωση συνδυασμού μόνο ενός τύπου τουριστικής υπηρεσίας (μεταφορά επιβατών, διαμονή χωρίς διαμονή, η οποία δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς επιβατών , ενοικίαση αυτοκινήτου ή άλλα μηχανοκίνητα οχήματα), με μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες που συνιστούν διαφορετική υπηρεσία που παρέχεται στους ταξιδιώτες και η οποία δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας: μεταφορά επιβατών, διαμονής για σκοπούς άλλους από κατοικία, η οποία δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς των επιβατών, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα) αν η αξία των υπηρεσιών είναι μικρότερο από το 25% του συνόλου των συνδυασμένων τουριστικών υπηρεσιών και προωθούνται ως βασικό στοιχείο αυτής της σύνδεσης, και δεν αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της σύνδεσης για άλλους λόγους. Επιπλέον, οι σχετικές τουριστικές υπηρεσίες δεν είναι υπηρεσίες που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες, εκτός αν περιλαμβάνουν διαμονή.
  3. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αγορά των σχετικών τουριστικών υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται στο Παράρτημα αριθμός 2 και αριθμός 3 του παρόντος κανονισμού.
  4. Την χρησιμοποιεί ο χρήστης την ιστοσελίδα www.eSky.gr εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που ορίζονται από αυτό το ταξίδι αγοραστική σημείο που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα πρέπει να αποστραγγίζονται κατάλληλη συνεισφορά στο Ταμείο Εγγύησης Τουρισμού στο ποσό που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • § 13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΑ

 • § 14. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 • § 15. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

  1. Η eSky ορίζει τους κανόνες διάθεσης στην πύλη www.eSky.gr και του Γραφείου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Προμηθευτές σε Χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες
  2. Η eSky δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών και άλλες σχετικές συμφωνίες που συνάπτονται μέσω του συστήματος κρατήσεων. Το συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας σύμβασης είναι κάθε φορά που ο χρήστης και ο πάροχος υπηρεσιών καθορίζουν συγκεκριμένα στην προσφορά, προσδιορίζοντας τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο τέτοιας συμφωνίας.
  3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του συστήματος κρατήσεων συνάπτονται και υλοποιούνται βάσει γενικών όρων και προϋποθέσεων συμφωνιών με μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην προσφορά που παρουσιάζεται στο Σύστημα Κράτησης βασίζονται σε δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους Προμηθευτές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κράτησης ξενοδοχειακών υπηρεσιών που παρέχονται από τους Προμηθευτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη διαταγή και σύμφωνα με τους κανονισμούς τους - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. Η eSky παρέχει στον Χρήστη την κράτηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών:
   1. Η άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που προσφέρονται από τους Προμηθευτές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
   2. Δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί ελεύθερα και ξεχωριστά από τους χρήστες στη διαδικτυακή πύλη www.eSky.gr.
  5. Κανόνες κράτησης και πληρωμής για ξενοδοχειακές υπηρεσίες:
   1. Η κράτηση μιας υπηρεσίας ξενοδοχείου μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ταυτόχρονα με την πληρωμή από τον Χρήστη από την άποψη της προσφοράς του αντικειμένου απευθείας στον πάροχο που προσφέρει την εγκατάσταση χωρίς καταβολή στην eSky.pl S.A.
   2. Η κράτηση μιας υπηρεσίας ξενοδοχείου μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, την ταυτόχρονη πληρωμή από τον Χρήστη υπό όρους που προκύπτουν από την προσφορά της υπηρεσίας για την eSky.pl S.A.
  6. Τύποι κράτησης:
   1. Μη εγγυημένη κράτηση που δεν έχει καταβληθεί από τον Χρήστη
   2. Η εγγυημένη κράτηση που έχει καταβληθεί με επιτυχία από τον χρήστη ή τα δεδομένα του χρήστη έχει επαληθευτεί με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες κανονισμούς
  7. Επιλογές αιτήματος για κρατήσεις υπηρεσιών ξενοδοχείου:
   1. Μέσω του Συστήματος Κρατήσεων που διατίθεται στην πύλη www.eSky.gr και σε άλλους δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε φορείς που συνεργάζονται με το eSky.
   2. Με τηλεφωνική επαφή στον αριθμό που παρέχεται από το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.
  8. Επιβεβαίωση της ερώτησης και της τιμής:
   1. Ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση της ερώτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία περιέχει, πέραν του αριθμού κράτησης, πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ξενοδοχείου, τη συνολική τιμή της υπηρεσίας και τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.
   2. Η τιμή μιας υπηρεσίας ξενοδοχείου εκφράζεται σε PLN ή σε άλλο νόμισμα που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Η τιμή της υπηρεσίας αποτελείται από την πληρωμή για τη διαμονή, τον ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους και τέλη, εκτός εάν η σελίδα κράτησης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που επιβεβαιώνει την κράτηση καθορίζεται διαφορετικά.
   3. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου σύμφωνα με τους όρους της κράτησής του απαιτεί από τον Χρήστη να πραγματοποιήσει πληρωμή λόγω της eSky, η τιμή της υπηρεσίας που παρέχεται στην επιβεβαίωση της κράτησης δεν είναι εγγυημένη έως ότου η πληρωμή παραληφθεί από την eSky, λόγω των όρων που καθορίζονται από τους Προμηθευτές.
   4. Πριν από την πληρωμή, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχονται στην αποστολή επιβεβαίωσης.
  9. Παραγγελία υπηρεσίας ξενοδοχείου:
   1. Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια παραγγελία υπό τον όρο ότι εισάγονται πραγματικά προσωπικά δεδομένα στο Σύστημα Κράτησης. Πριν από την παραγγελία σας, είναι ευθύνη του Χρήστη να διαβάσει αυτούς τους Κανονισμούς και την αποδοχή του και να διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις κράτησης μιας υπηρεσίας για έναν παροχέα υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο Σύστημα Κρατήσεων.
   2. Μετά την παραλαβή της αίτησης κράτησης, η eSky μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για να επαληθεύσει τα δεδομένα του Χρήστη και να επιβεβαιώσει την προσφορά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Χρήστη, η eSky δεν ευθύνεται για την αποδοχή της κράτησης από τον Προμηθευτή σύμφωνα με το περιεχόμενο της κοινοποίησης, εκτός αν έχει γίνει εγγυημένη κράτηση κατά την έννοια του σημείου XV. το σημείο. 6 των ανωτέρω κανονισμών.
   3. Κάθε κράτηση / ειδοποίηση διαβιβάζεται από την eSky εξ ονόματος του Χρήστη σε έναν δεδομένο Προμηθευτή ως δήλωση παραγγελίας.
   4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο Προμηθευτής έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση εάν δεν εμφανίζονται την ημέρα έναρξης της υπηρεσίας στην εγκατάσταση που προσφέρει την υπηρεσία. Οι όροι χρέωσης και ακύρωσης καθορίζονται στους λεπτομερείς όρους κράτησης της υπηρεσίας που προσφέρει την υπηρεσία.
  10. Η κράτηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών υπόκειται στην πολιτική παραίτησης που παρουσιάζεται στη σελίδα κράτησης ενός συγκεκριμένου Πάροχου.
  11. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η eSky διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις μη εγγυημένες κρατήσεις, εκτός εάν είναι δυνατόν να επικοινωνήσετε με τον Χρήστη με τον αριθμό που υποδεικνύει ο χρήστης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση εγγύηση εισάγοντας τον αριθμό της κάρτας πληρωμής του. Ο πελάτης ενδέχεται να κληθεί να στείλει μια σάρωση της κάρτας και του εγγράφου ταυτότητας και του συμπληρωμένου εντύπου UCCCF για τον έλεγχο της ορθότητας της συναλλαγής.
  12. Οι πιθανές αξιώσεις των Χρηστών και οι αξιώσεις αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν πρέπει να υποβάλλονται και να εκτελούνται στους κατάλληλους Προμηθευτές. Η eSky δεν ευθύνεται για την κακή εκτέλεση των υπηρεσιών πρακτορείου.
  13. Ο ρόλος του eSky και άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών στον τομέα της παροχής βάσης δεδομένων για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις από τους Προμηθευτές είναι να παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση σε άμεσες προσφορές που υποβάλλονται από μεμονωμένους Προμηθευτές.
  14. Μια διεθνής ταξινόμηση ξενοδοχείων με βάση ένα σύστημα αστέρων είναι μη δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία που διατίθενται στο σύστημα κράτησης eSky βασίζονται στην αξιολόγηση του ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • § 16. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

  1. Ανάλογα με την επιλεγμένη από τον Χρήστη υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας κράτησης μέσω του Συστήματος Κρατήσεων ή του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης, Ασφαλιστής για το ασφαλιστικό προϊόν που υποδεικνύει και επιλέγει ο Χρήστης είναι:
   • Στην περίπτωση της ασφάλισης για Ακύρωση Εξόδων Ταξιδίου ALL RISK, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό PLUS, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού - Ο Aσφαλιστικός Φορέας είναι η Inter Partner Assistance S.A. Υποκατάστημα στην Πολωνία με έδρα στη Βαρσοβία, οδός ul. Giełdowa 1; 01 – 211 Βαρσοβία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών που διενεργείται από το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, ΙΓ’ Τμήμα Οικονομικών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, υπ’ αριθμό KRS: 0000320749, με αριθμό ΑΦΜ: 108-00-06-955, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 31 702 613,00 EUR είναι υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας Inter Partner Assistance SA με έδρα στις Βρυξέλλες, e-mail: claims@axa-assistance.pl (εφεξής «AXA Assistance»)
   • Στην περίπτωση της Ασφάλισης Travel Protect για ταξίδια στο εξωτερικό, της Ασφάλισης Travel Protect για ταξίδια εσωτερικού, της Ασφάλισης Travel Protect για παραίτηση από το ταξίδι σε επείγουσες καταστάσεις, της Ασφάλισης Ταξιδιωτικών Αποσκευών Travel Protect - Ο Ασφαλιστικός Φορέας είναι η Colonnade Insurance S.A. εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο υπό τον αριθμό: B 61605, κύρια έδρα: rue Jean Piret 1, L-2350 Λουξεμβούργο, η οποία δραστηριοποιείται στην Πολωνία από την Colonnade Insurance Société Anonyme Υποκατάστημα στην Πολωνία εγγεγραμμένο στο Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας Βαρσοβίας, ΙΓ’ Τμήμα, KRS με αριθμό 0000678377, ΑΦΜ 1070038451, με έδρα: οδός ul. Prosta 67, 00-838 Βαρσοβία, με μετοχικό κεφάλαιο πλήρως καταβεβλημένο ύψους 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (εφεξής «Colonnade»).
  2. Ασφαλιστικός πράκτορας για τις Colonnade και AXA Assistance είναι η We Care Insurance Sp. z o.o. [Ε.Π.Ε.] με έδρα στο Κατοβίτσε (40-265), οδός ul. Murckowskiej 14A, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών που διενεργείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Κατοβίτσε-Βσχουντ [Katowice-Wschód] στο Κατοβίτσε Η' Τμήμα Οικονομικών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, υπ' αριθμ. KRS 0000751962, ΑΦΜ: 954-279-73-53, REGON: 381493361 ύψος μετοχικού κεφαλαίου 5.000 PLN (πλήρως καταβεβλημένο), που είναι ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων του πελάτη σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται εδώ.
  3. Ο πράκτορας δραστηριοποιείται βάσει πληρεξουσίου για την εκτέλεση δραστηριοτήτων του πρακτορείου που χορηγείται από τον Ασφαλιστή, το περιεχόμενου του οποίου για την Colonnade διατίθεται εδώ, ενώ για την AXA Assistance είναι διαθέσιμο εδώ.
  4. Η eSky ενεργώντας ως Ασφαλιστής, εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες πραγματικές και νομικές που σχετίζονται με τη σύναψη ή εκτέλεση ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων,
   • Η Colonnade και η AXA Assistance ενημερώνει τους Χρήστες στα πλαίσια της ομαδικής ασφάλισης, σχετικά με τη σύναψη ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου, σχετικά με τους όρους προσχώρησης και παραίτησης, το αντικείμενο και τα πλαίσια της ομαδικής ασφάλισης καθώς και τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου Χρήστη, παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα πριν την προσχώρηση στην ομαδική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου των εγγράφων που αφορούν τους κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πληρεξουσιότητα δράσης στα πλαίσια συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και αποδέχεται στην ομαδική ασφάλιση, παρέχει οδηγίες σε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο.
  5. Ο Ασφαλιστής θα παρέχει στους Χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο των ασφαλιστικών υπηρεσιών της ασφάλισης μέσω του Συστήματος Κράτησης ή του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης. Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να παρέχει στον Χρήστη τους όρους του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης πριν την συγκατάθεση του Χρήστη να χρηματοδοτήσει τα έξοδα του ασφαλιστηρίου.
  6. Το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης συνάπτεται ανάλογα με την επιλογή του ασφαλιστικού προϊόντος από τον Χρήστη:
   • Στην περίπτωση της ασφάλισης για Ακύρωση Εξόδων Ταξιδίου ALL RISK, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό PLUS, της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού μεταξύ της AXA Assistance και eSky για λογαριασμό των Χρηστών που συμμετέχουν στην ομαδική ασφάλιση. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη είναι σύμφωνη με τις Ειδικές Προϋποθέσεις της Ασφάλισης Ακύρωσης Ταξιδίου ALL RISK, τις Ειδικές Προϋποθέσεις Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό, τις Ειδικές Προϋποθέσεις Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια στο εξωτερικό PLUS, τις Ειδικές Προϋποθέσεις Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού, καθώς επίσης και με τις αρχές που έχουν τεθεί στο Σύστημα κράτησης Θέσεων ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου.
   • Για άλλες ασφάλειες της Colonnade και eSky για λογαριασμό των Χρηστών που συμμετέχουν στην ομαδική ασφάλιση. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Travel Protect για ταξίδια στο εξωτερικό, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Travel Protect για εγχώρια ταξίδια, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Travel Protect για έξοδα ακύρωσης ταξιδιού λόγω επείγουσων περιστάσεων, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης αποσκευών Travel Protect στα πλαίσια που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης.
  7. Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής τους, διατίθενται στο Σύστημα Κράτησης ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης.
  8. Ανάλογα με την επιλογή του ασφαλιστικού προϊόντος, το έγγραφο που επιβεβαιώνει την προσχώρηση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το Πιστοποιητικό Ασφάλειας που αποστέλλεται στον Χρήστη ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης στο Σύστημα Κράτησης ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης.
  9. Το Πιστοποιητικό Ασφάλειας, οι Γενικοί Όροι Και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Colonnade, οι Ειδικοί Όροι της Ασφάλειας AXA Assistance, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται στον Χρήστη στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης που αφορούν την εκτέλεση των αγορασμένων υπηρεσιών μέσω του Ασφαλισμένου, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζεται από τον Χρήστη.
  10. Η προσχώρηση του Χρήστη στην ομαδική ασφάλιση είναι προαιρετική και προϋποθέτει τη συμφωνία για την καταβολή του κόστους του ασφάλιστρου. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει ερωτήματα σχετικά με την εκτίμηση του παραπάνω κόστους επιλέγοντας μία από τις επιλογές που προτείνει το Σύστημα Κράτησης ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης, εισάγοντας στο προσωπικό ερωτηματολόγιο όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  11. Ο Χρήστης καταβάλλει το κόστος του ασφαλίστρου αφού εισάγει τα πραγματικά προσωπικά του στοιχεία στο Σύστημα Κράτησης. Πριν από τη σύναψη του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης, ο Χρήστης υποχρεούται να εξοικειωθεί με τους παρόντες Κανονισμούς και να τους αποδεχθεί και ανάλογα με το επιλεγμένο ασφαλιστικό προϊόν τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Colonnade ή τους Ειδικούς Όρους της Ασφάλειας AXA Assistance, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται στον Χρήστη στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης.
  12. Ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ορίσει, η οποία περιέχει μεταξύ άλλων: τον αριθμό της κράτησης, πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος της ασφάλισης και τον τρόπο πληρωμής. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ασφαλιζόμενο αναφέρονται στο νόμισμα που ορίζεται στο Σύστημα Κρατήσεων ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης.
  13. Οι πληρωμές σχετικά με το ασφαλιστικό προϊόν εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο σημείο VII των Κανονισμών καθώς και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ομαδικής Ασφάλισης Colonnade και τους Ειδικούς Όρους της Ασφάλειας AXA Assistance.
  14. Σε περίπτωση προσχώρησης στην ομαδική ασφάλιση μέσω Διαδικτύου, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση εξωδικαστικού τρόπου για την επίλυση διαφορών και να υποβάλλει την καταγγελία του μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ε.Ε. ODR, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • § 17. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΣ Η eSky ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

  1. Κρατήσεις διακοπών:
   Η eSky δεν πραγματοποιεί κρατήσεις ή κρατήσεις για ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω του συστήματος κρατήσεων και μέσω της υπηρεσίας Call Center, αλλά παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης για διαφημιστικούς σκοπούς στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Fostertravel.pl με έδρα τη Βαρσοβία, 00-131 Βαρσοβία, Grzybowska street 2 γραφείο 15, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Πρωτοδικείου της πρωτεύουσας πόλης Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, ΙΒ’ Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου υπό τον αριθμό KRS 0000279954, ΑΦΜ: 5252399530, Στατιστικός Αριθμός Regon 140929718, εταιρικό κεφάλαιο σε ποσό 100.000,00 PLN, η οποία παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στους κανονισμούς των υπηρεσιών της οντότητας, τους Κανονισμούς Κρατήσεων Τουριστικών Εκδηλώσεων.
  2. Ενοικίαση αυτοκινήτου:
   Η eSky παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου για τη rentalcars.com, μάρκα που ανήκει στην TravelJigsaw Limited, εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία (αριθμός εγγραφής: 05179829) στη διεύθυνση 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, η οποία κατά τη διαδικασία κράτησης ενοικίων .com ενεργεί ως διαμεσολαβητής και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στους κανονισμούς των υπηρεσιών της εν λόγω οντότητας www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Ειδικοί όροι για μεμονωμένα οχήματα αναφέρονται σε αυτά τα οχήματα και καθορίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών. Η eSky μπορεί να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τηλεφωνικών κρατήσεων.
  3. Υπηρεσία πάρκινγκ:
   Η eSky παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου για την ECOM MEDIA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. με έδρα στη Βαρσοβία στην οδό [ul. Erazma Ciołka] 17 γραφείο 318, 01-445 Βαρσοβία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Δικαστικού Εθνικού υπό τον αριθμό KRS 0000427517, του οποίου το αρχείο καταχώρησης τηρείται από το πρωτοδικείο της πρωτεύουσας της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία στη Βαρσοβία, στο εμπορικό τμήμα του εθνικού μητρώου δικαστηρίων, η οποία έχει τον ΑΦΜ: 527-268-10-63 και το REGON: 146228193 και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στους κανονισμούς των υπηρεσιών της εν λόγω οντότητας https://parkingi.eSky.pl/files/Regulamin_Serwisu_START_Parking.pdf. Η eSky μπορεί να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών στάθμευσης σε συνεργασία με την ECOM MEDIA κατά την υπηρεσία τηλεφωνικών κρατήσεων ή άλλων υπηρεσιών.
  4. Υπηρεσίες μεταφοράς και χώροι στάθμευσης:
   Η eSky παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου προς όφελος της Mozio, Inc., μια εταιρεία του Ντέλαγουερ με έδρα στη διεύθυνση 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς των υπηρεσιών αυτής της οντότητας, που διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Ειδικοί όροι σχετικά με τις μεταφορές καθορίζονται από τις οντότητες που παρέχουν απευθείας αυτές τις υπηρεσίες, οι όροι των οποίων είναι διαθέσιμοι μέσω της Mozio, Inc. Η eSky ενδέχεται να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της κράτησης μέσω τηλεφώνου.
  5. Περιηγήσεις και αξιοθέατα:
   Η eSky παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου προς όφελος της GetYourGuide Deutschland GmbH με έδρα στη διεύθυνση Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin στη Γερμανία, που προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς των υπηρεσιών της εν λόγω οντότητας και διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.getyourguide.com/terms_of_business. Η eSky ενδέχεται να ενημερώσει για τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής κράτησης τουριστικών προϊόντων σε συνεργασία με την GetYourGuide κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 • § 18. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

  1. Το αντικείμενο της καταγγελίας μπορεί να είναι η μη εκτέλεση ή η εσφαλμένη εκτέλεση της υπηρεσίας, για την εκτέλεση των οποίων η eSky αναλαμβάνει την ευθύνη. Το αντικείμενο της έρευνας μπορεί επίσης να είναι μια αποτυχία ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης από την eSky καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της eSky από τρίτους ευθύνη του οποίου καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από τρίτους, ανεξάρτητα από της eSky.
  2. Καταγγελίες που αφορούν κρατήσεις, αγορασμένα εισιτήρια και άλλες τουριστικές υπηρεσίες μπορούν να αναφέρονται απευθείας μέσω της φόρμας καταγγελιών που είναι διαθέσιμη εδώ, εγγράφως στο γραφείο της eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poland. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την αποδοχή και την έκβαση της καταγγελίας εντός 30 ημερών από την παραλαβή ή την ημέρα που θα υποδειχθεί από τον τουριστικό πράκτορα ή άλλο Πάροχο Υπηρεσίας.
  3. Η απόφαση που εκδίδεται από την eSky και παραδίδεται στον Χρήστη θα τερματίζει τη διαδικασία της καταγγελίας που διενεργείται από την eSky. Εάν η έκβαση της καταγγελίας δεν είναι ικανοποιητικό, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλύσει το ζήτημα δικαστικώς ή εξωδικαστικώς και να υποβάλει την καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ε.Ε., της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών ονομάζεται εν συντομία ADR (αγγ. Alternative Dispute Resolution) - είναι μία φιλική διαδικασία που διεξάγεται σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών θα βρείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα ODR, τους φορείς παροχής βοήθειας μπορείτε να τους βρείτε εδώ.
  4. Προκειμένου να παρέχεται στον Χρήστη μια ουσιώδης και αρμόζουσα απάντηση, οι καταγγελίες θα εξετάζονται εντός των νόμιμων προθεσμιών και θα αποστέλλονται στην ενδεδειγμένη διεύθυνση του Χρήστη στα Πολωνικά ή στα Αγγλικά, και αναλόγως με τη διαθεσιμότητα των συμβούλων της eSky, στη γλώσσα στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία.
  5. Η eSky επισημαίνει ότι εάν η καταγγελία αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους φορείς, ο Χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά με αυτήν και θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία σε αυτόν τον φορέα ή θα εφαρμόσει μια τέτοια καταγγελία βασισμένη στην εξουσιοδότηση και συναίνεση του Χρήστη, εάν το περιεχόμενο της καταγγελίας που υποβλήθηκε στην eSky περιγράφει τις πληροφορίες που επιτρέπουν να υποβληθούν οι καταγγελίες στον Πάροχο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Χρήστη, η eSky μπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα προς όφελος του Χρήστη.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 • § 19. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  1. Η eSky διατηρεί το δικαίωμα να προβεί μονομερώς αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις - διατηρώντας παράλληλα την αρχή ότι ο πελάτης είναι έγκυρη κανονισμοί εγκρίνονται από τον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και επιτρέποντας στους πελάτες πρόσβαση στο αρχειοθετημένο έκδοση των κανονισμών. Κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις και άλλα κοινόχρηστα έγγραφα που καθορίζουν τις λεπτομέρειες πριν από την κράτηση των υπηρεσιών και πάντα δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού και κοινόχρηστα έγγραφα που καθορίζει τις λεπτομέρειες υπηρεσίας κατά τη στιγμή της κράτησης και αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης www.eSky.gr.
  2. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς, ισχύουν οι διατάξεις του γενικά εφαρμοστέου δικαίου.
  3. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαθέσιμες στο σύστημα κρατήσεων υπηρεσιών στηρίζονται σε πραγματικά επιδόσεων που σχετίζονται με τη σύμβαση από τους χρήστες των υπηρεσιών του Προμηθευτή, και ως εκ τούτου οι συνθήκες κράτησής τους δεσμευτική για τον χρήστη κατά τη στιγμή της έγκρισης από την επιστροφή ή την παραίτηση Πάροχο ę- είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση όταν ο προμηθευτής έδειξε αυτή τη δυνατότητα. Σε περίπτωση καταναλωτικών διαφορών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η online διαδικτυακή πλατφόρμα ODR (διαδικτυακή επίλυση διαφορών) η οποία θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. Η eSky δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον Χρήστη ή που προκύπτουν εάν το ταξίδι δεν πραγματοποιηθεί λόγω απεργίας υπαλλήλων αεροπορικών εταιρειών, υπαλλήλων των αεροδρομίων, σιδηροδρομικών υπαλλήλων, καθώς και ζημιών που οφείλονται σε απεργία προσωπικού του ξενοδοχείου ή βίας με αποτέλεσμα η απόδοση των υπηρεσιών που απαριθμούνται στους Όρους να είναι αδύνατη, καθώς το eSky είναι απλώς μια οντότητα που παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα Κρατήσεων και όχι ένας πάροχος υπηρεσιών ούτε ένας σύμβουλος που προτείνει την επιλογή συγκεκριμένων προσφορών που έγιναν από τρίτους.
  5. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας πληρωμών, eSky διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί πρόσθετη επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων των κατόχων καρτών πληρωμής ή να επιβεβαιώσει ότι ο κάτοχος της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο σύστημα κρατήσεων συναινέσει στην εκτέλεση της πληρωμής για την κράτηση.
  6. Το δίκαιο που είναι αρμόδιο για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της eSky είναι το πολωνικό.
  7. Η επιλογή του πολωνικού δικαίου δεν στερεί από τον καταναλωτή την προστασία που του παρέχεται από τις διατάξεις, από τις οποίες δεν μπορεί να γίνει παρέκκλιση με συμφωνία κατά το δίκαιο που θα ήταν εφαρμοστέο βάσει του τόπου κατοικίας του καταναλωτή (δηλ. τον διαδικτυακό τομέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • § 20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Η eSky ανακοινώνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως, ωστόσο το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως δεν ισχύει σε σχέση με τις συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών, στα πλαίσια των οποίων η υπηρεσία έχει εκτελεστεί πλήρως, αν η εκτέλεση της υπηρεσίας ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος έχει ενημερωθεί πριν από την παροχή ότι θα χάσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από τον επιχειρηματία.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, eSky πριν από την παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς υποδεικνύει ότι ο χρήστης που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως για την παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς καμία αιτιολογία και χωρίς να αναλαμβάνει τα έξοδα εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, λόγω της πλήρους εφαρμογής της (μετά από ρητή αίτηση του χρήστη) υπηρεσιών από eSky.pl Α.Ε. κράτηση των υπηρεσιών, με τη μορφή των τρίτων – η eSky τέλος συναλλαγής δεν επιστρέφεται. Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών τη δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο της αξίας των υπηρεσιών σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι σαφώς ενημερωμένοι σχετικά με αυτό.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ

 • § 21. ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΎ ΔΕΛΤΊΟΥ

  1. Κάθε Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου δίνοντας τη συγκατάθεση του να λαμβάνει εμπορικά μηνύματα όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 2 του Νόμου της 18ης ιουλίου 2002 για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των καναλιών επικοινωνίας που παρέχονται από το eSky, δηλαδή να επιτραπεί η αποστολή εμπορικών πληροφοριών και πληροφοριών μάρκετινγκ στη διεύθυνση email που δηλώθηκε από το Χρήστη, καθώς και πληροφοριών για νέες προσφορές και προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται από Παρόχους Υπηρεσιών.
  2. Η συγκατάθεση δίνεται παρέχοντας τη διεύθυνση email σας στο κατάλληλο πεδίο του ιστοτόπου www.eSky.gr όταν κάνετε κράτηση, κατά τη διαδικάσια συναλλαγής ή όταν κάνετε εγγραφή λογαριασμού στο πεδίο ο Λογαριασμός σας τσεκάροντας το σχετικό κουτάκι επιλογής ώστε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες μαρκετινγκ.
  3. Τα γραφικά στοιχεία και το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή υπόκεινται σε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που κατέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή τρίτα μέρη και υπόκεινται σε νομική προστασία. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση με τρόπο που δε συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό ή χωρίς τη συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών μπορεί να συνιστά παραβίαση του νόμου.
  4. Η εγγραφή στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί μια δωρεάν υπηρεσία διαθέσιμη σε κάθε Χρήστη που έχει συμφωνήσει να λαμβάνει μία τέτοια συνδρομή.
  5. Ο Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση του να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλοντας ένα αίτημα στο eSky μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eSky.gr είτε ακυρώνοντας τη συνδρομή κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο που έχει λάβει στο email σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο.
  6. Μόλις καταργηθεί η εγγραφή του ενημερωτικού δελτίου, ο Πάροχος Υπηρεσιών παύει να στέλνει περιεχόμενο μαρκετινγκ στη διεύθυνση email του Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΑΡΑΤΗΜΑ

 • ΠΑΡΑΤΗΜΑ αριθμός 1

  ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HYPERLINK

  • Ο συνδυασμός των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε εσάς είναι ένα τουριστικό ταξιδιωτικό πακέτο κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Ως εκ τούτου, θα έχετε το δικαίωμα σε όλους τους νόμους της ΕΕ που ισχύουν για τα τουριστικά ταξιδιωτικά πακέτα. Η eSky θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθή υλοποίηση του συνόλου του τουριστικού πακέτου.
  • Επιπλέον, όπως απαιτείται από το νόμο, το eSky έχει εγγύηση για να εξασφαλίσει την επιστροφή των πληρωμών σας και, αν η μεταφορά αποτελεί μέρος ενός πακέτου, για να εξασφαλίσετε την επιστροφή σας στη χώρα, θα πρέπει να καταστεί η eSky αφερέγγυα.
  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικότερα δικαιώματα βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 ((UE) 2015/2302)
  • Τα σημαντικότερα δικαιώματα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302
   • Πριν από τη σύναψη συμβολαίου για τουριστικό πακέτο, οι ταξιδιώτες θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το τουριστικό πακέτο.
   • Πάντα, τουλάχιστον ένας επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση.
   • Οι ταξιδιώτες έχουν στη διάθεσή τους έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία σημείου επαφής, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον ταξιδιωτικό εκπρόσωπο.
   • Οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν ένα τουριστικό πακέτο σε άλλο άτομο, ενημερώνοντάς το μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων εξόδων.
   • Η τιμή ενός πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθούν ορισμένες δαπάνες (π.χ. κόστος καυσίμων) και αυτό ορίζεται σαφώς στη σύμβαση. σε καμία περίπτωση η αύξηση των τιμών δεν μπορεί να γίνει αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη της συσκευασίας. Εάν η αύξηση των τιμών υπερβαίνει το 8% της τιμής του τουριστικού πακέτου, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να μειώσει την τιμή εάν μειωθεί το σχετικό κόστος.
   • Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να πληρώσουν κανένα τέλος για τη λύση και να λάβουν πλήρη επιστροφή των πληρωμών εάν ένα από τα βασικά στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή, θα αλλάξει σημαντικά. Εάν ο επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνος για την τουριστική εκδήλωση το ακυρώσει πριν από την έναρξη, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των πληρωμών και, ενδεχομένως, αποζημίωση.
   • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις - για παράδειγμα, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον τελικό προορισμό, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ένα τουριστικό γεγονός - οι ταξιδιώτες μπορούν, πριν από την έναρξη της δέσμης, να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλουν τέλος για τη λύση.
   • Επιπλέον, οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη της ταξιδιωτικής εκδήλωσης για εύλογο και δικαιολογημένο τέλος.
   • Εάν, μετά την έναρξη της δέσμης, τα σημαντικά στοιχεία της δεν μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να προσφερθούν εναλλακτικές εναλλακτικές υπηρεσίες στον ταξιδιώτη χωρίς πρόσθετα έξοδα. Εάν οι υπηρεσίες δεν παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία επηρεάζει σημαντικά την υλοποίηση του τουριστικού γεγονότος και ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν καταργεί το πρόβλημα, οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να πληρώσουν για τη λύση.
   • Οι ταξιδιώτες δικαιούνται, επίσης, μείωση των τιμών ή αποζημίωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ακατάλληλης εκτέλεσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
   • Ο ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να παρέχει βοήθεια στον ταξιδιώτη που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.
   • Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του οργανωτή ταξιδίων, οι πληρωμές θα επιστραφούν. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του οργανωτή ταξιδίων μετά την έναρξη του τουριστικού γεγονότος και εάν το τουριστικό γεγονός περιλαμβάνει μεταφορά, εξασφαλίζεται η επιστροφή των ταξιδιωτών στη χώρα. Η eSky έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας της Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω οντότητα ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή, δηλ. Το γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας της Σιλεσίας, διεύθυνση 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, τηλ. (+48 32) 2078-888 (μεταξύ 7.30-15.30), σε περίπτωση άρνησης παροχής των υπηρεσιών λόγω αφερεγγυότητας της eSky.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 που μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία - Νόμος περί των τουριστικών εκδηλώσεων και σχετικών υπηρεσιών της 24ης Νοεμβρίου 2017
 • ΠΑΡΑΤΗΜΑ αριθμός 2

  ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ONLINE, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μια ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε μια κράτηση για επιπλέον ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το σκοπό του ταξιδιού ή των διακοπών του μέσα από την eSky, δεν θα ισχύουν τα δικαιώματα που ισχύουν για τουριστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302.
  • Σε σχέση με τα παραπάνω, το eSky δεν θα είναι υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των μεμονωμένων τουριστικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, στην περίπτωση της κράτησης των τυχόν πρόσθετων τουριστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στις ιστοσελίδες της κράτησης eSky, οι υπηρεσίες αυτές θα αποτελέσουν μέρος των σχετικών τουριστικών υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση η eSky έχει - σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ - προστασία για την επιστροφή των εισφορών σας προς την eSky για υπηρεσίες που δεν εκτελούνται λόγω της αφερεγγυότητας της eSky. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρέχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του φορέα παροχής υπηρεσιών.
  • Η eSky έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας της Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω οντότητα ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή, δηλ. Το γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας της Σιλεσίας, διεύθυνση 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, τηλ. (+48 32) 2078-888 (μεταξύ 7.30-15.30), σε περίπτωση άρνησης παροχής των υπηρεσιών λόγω αφερεγγυότητας της eSky.
   Προσοχή: Αυτή η προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν περιλαμβάνει τις συμβάσεις με τρίτους εκτός από την eSky, το οποίο μπορεί να γίνει παρά την αφερεγγυότητα της eSky.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 που μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία - Νόμος περί των τουριστικών εκδηλώσεων και σχετικών υπηρεσιών της 24ης Νοεμβρίου 2017
 • ΠΑΡΑΤΗΜΑ αριθμός 3

  ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ONLINE ΕΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΕΔΑΦΙΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  • Εάν έχετε κάνει κράτηση με πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τα ταξίδια ή τις διακοπές σας μέσω αυτού του συνδέσμου / συνδέσμων, ΔΕΝ θα δικαιούστε τα προτερήματα που ισχύουν για τα τουριστικά γεγονότα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302.
  • Σε σχέση με τα παραπάνω, το eSky δεν θα είναι υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν πραγματοποιήσετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω αυτού του συνδέσμου / αυτών των συνδέσμων το αργότερο 24 ώρες μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης από το eSky, οι υπηρεσίες αυτές θα αποτελούν μέρος των σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση eSky έχει - σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ - προστασία για την επιστροφή των εισφορών σας για να eSky για υπηρεσίες που δεν εκτελούνται λόγω της αφερεγγυότητας eSky. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρέχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του φορέα παροχής υπηρεσιών.
  • Η eSky έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας της Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω οντότητα ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή, δηλ. Το γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας της Σιλεσίας, διεύθυνση 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, τηλ. (+48 32) 2078-888 (μεταξύ 7.30-15.30), σε περίπτωση άρνησης παροχής των υπηρεσιών λόγω αφερεγγυότητας της eSky.
  • Σημείωση: Αυτή η προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με μέρη εκτός της eSky, τα οποία παρά την αφερεγγυότητα του eSky μπορούν να γίνουν.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 που μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία - Νόμος περί των τουριστικών εκδηλώσεων και σχετικών υπηρεσιών της 24ης Νοεμβρίου 2017.
 • ΠΑΡΑΤΗΜΑ αριθμός 4

  ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΝ ΤΙΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΠΟΥ DEN ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HYPERLINK

  • Ο συνδυασμός των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε εσάς είναι ένα τουριστικό γεγονός κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Ως εκ τούτου, θα έχετε το δικαίωμα σε όλους τους νόμους της ΕΕ που ισχύουν για τα τουριστικά γεγονότα. Η eSky θα είναι πλήρως υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση του συνόλου του τουριστικού γεγονότος. Επιπλέον, όπως απαιτείται από το νόμο, η eSky έχει εγγύηση για να εξασφαλίσει την εξόφληση των πληρωμών σας και, εάν η μεταφορά αποτελεί μέρος ενός πακέτου, για να εξασφαλίσετε ότι η επιστροφή σας στη χώρα θα πρέπει να γίνει αφερέγγυος.
  • Τα σημαντικότερα δικαιώματα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302
   • - Πάντα τουλάχιστον ένας επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση.
   • - Οι ταξιδιώτες έχουν στη διάθεσή τους έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία σημείου επαφής, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.
   • - Οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν ένα τουριστικό πακέτο σε άλλο άτομο, ενημερώνοντάς το μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων εξόδων.
   • - Η τιμή ενός πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθούν ορισμένες δαπάνες (π.χ. κόστος καυσίμων) και αυτό ορίζεται σαφώς στη σύμβαση. σε καμία περίπτωση η αύξηση των τιμών δεν μπορεί να γίνει μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιωτικού πακέτου. Εάν η αύξηση των τιμών υπερβαίνει το 8% της τιμής του τουριστικού πακέτου, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να μειώσει την τιμή εάν μειωθεί το σχετικό κόστος.
   • - Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να πληρώσουν κανένα τέλος για τη λύση και να λάβουν πλήρη επιστροφή των πληρωμών εάν ένα από τα βασικά στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή, θα αλλάξει σημαντικά. Εάν ο επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνος για την τουριστική εκδήλωση το ακυρώσει πριν ξεκινήσει, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των πληρωμών και, ενδεχομένως, αποζημίωση.
   • - Σε εξαιρετικές περιπτώσεις - για παράδειγμα, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον τελικό προορισμό, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ένα τουριστικό γεγονός - οι ταξιδιώτες μπορούν, πριν από την έναρξη της δέσμης, να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλουν τέλος για τη λύση.
   • - Επιπλέον, οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη της ταξιδιωτικής εκδήλωσης έναντι ενός εύλογου και δικαιολογημένου τέλους.
   • - Εάν, μετά την έναρξη του τουριστικού πακέτου, τα σημαντικά στοιχεία του δεν μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να προταθούν εναλλακτικές υπηρεσίες χωρίς πρόσθετες δαπάνες. Εάν οι υπηρεσίες δεν παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία επηρεάζει σημαντικά την υλοποίηση του τουριστικού πακέτου και ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να πληρώσουν για την επίλυση.
   • - Οι ταξιδιώτες δικαιούνται επίσης μείωση των τιμών ή αποζημίωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ακατάλληλης εκτέλεσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
   • - Ο διοργανωτής του τουρισμού πρέπει να παρέχει βοήθεια στον ταξιδιώτη που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.
   • Η eSky έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας της Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω οντότητα ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή, δηλ. Το γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας της Σιλεσίας, διεύθυνση 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, τηλ. (+48 32) 2078-888 (μεταξύ 7.30-15.30), σε περίπτωση άρνησης παροχής των υπηρεσιών λόγω αφερεγγυότητας της eSky.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 που μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία - Νόμος περί των τουριστικών εκδηλώσεων και σχετικών υπηρεσιών της 24ης Νοεμβρίου 2017.