μενού

Απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για παιδιά

Απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για παιδιά

Τι έγγραφα χρειάζονται για τον έλεγχο εισιτηρίων των παιδιών;

Το βασικό έγγραφο που χρειάζεται ένα παιδί για να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι το διαβατήριο. Ένα δελτίο ταυτότητας είναι επίσης αποδεκτό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σχολική ταυτότητα (για πτήσεις εσωτερικού).

Κατά τον έλεγχο εισιτηρίων, πρέπει να δείξετε το ίδιο έγγραφο που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου.

Το παιδί πρέπει να έχει προσωπικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει με τα έγγραφα του γονέα.

 

Τι έγγραφα χρειάζεται ένα παιδί για να ταξιδέψει με αεροπλάνο;

Πτήσεις εντός του χώρου Σένγκεν

Σε χώρες που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν τα παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Πτήσεις εκτός του χώρου Σένγκεν

Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται διαβατήριο ή βίζα (ελέγξτε σε ποιες χώρες απαιτείται βίζα).

Για την υποβολή αίτησης διαβατηρίου πρέπει να παρουσιαστούν και οι δύο γονείς στην αρμόδια αρχή ή ο ένας από τους δύο με εξουσιοδότηση από τον άλλο γονέα, επικυρωμένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ή αρχή διαβατηρίων.

Προσοχή!

Το διαβατήριο που εκδίδεται για παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών ισχύει για 5 χρόνια, ενώ το διαβατήριο που εκδίδεται για παιδί ηλικίας άνω των 13 ετών ισχύει για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (τεκμηριωμένη αναγκαιότητα ξαφνικής αναχώρησης, κλοπή διαβατηρίου κ.λπ.) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για προσωρινό διαβατήριο με εσπευσμένη διαδικασία – ισχύος 12 μηνών.

Και οι δύο γονείς πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ταξίδι του παιδιού, ωστόσο οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν απαιτούν ειδική άδεια όταν το παιδί ταξιδεύει με έναν γονέα ή με τρίτο άτομο, π.χ. με τον παππού ή τη γιαγιά.

Η επίδειξη του εγγράφου ταυτότητας του παιδιού (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) από τρίτους αντιμετωπίζεται ως συγκατάθεση των γονέων για το ταξίδι του παιδιού.

Πριν από το ταξίδι ελέγξτε στην πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφθείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που τηρούνται για ανήλικους που πρόκειται να ταξιδέψουν.

 

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!