μενού

Τι καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλεια;

Τι καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλεια;

Η ταξιδιωτική ασφάλεια εγγυάται:

 • άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, ξαφνικής ασθένειας, ατυχήματος, καθυστέρησης πτήσης·
 • πληθώρα υπηρεσιών βοήθειας όπως, για παράδειγμα, κάλυψη εξόδων ιατρικής διακομιδής, κάλυψη εξόδων ορεινών και θαλάσσιων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, οργάνωση της συνέχισης του ταξιδιωτικού πλάνου και κάλυψη των αντίστοιχων εξόδων·
 • επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης έως και 72 ώρες για επείγουσες περιστάσεις.

 

Η ταξιδιωτική ασφάλεια περιλαμβάνει επίσης και ασφάλιση ιατρικών εξόδων, η οποία, μεταξύ άλλων, αφορά:

 • ιατρικές εξετάσεις·
 • διαδικασίες σε εξωτερικές κλινικές·
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες και ιατρικές αμοιβές·
 • νοσηλεία, δηλαδή τις αγωγές, τις εξετάσεις, τις διαδικασίες και τις χειρουργικές επεμβάσεις·
 • αγορά φαρμάκων·
 • αγορά υλικών επίδεσης·
 • οδοντιατρική περίθαλψη.

 

Επιπλέον το πιστοποιητικό παρέχει ασφαλιστική κάλυψη:

 • για δραστηριότητες ερασιτεχνικού αθλητισμού όπως, μεταξύ άλλων, χιονοδρομίας, χιονοσανίδας, κατάδυσης με χρήση ειδικού εξοπλισμού·
 • σε περίπτωση βλαβών/ζημιών σε τρίτους·
 • για περιουσιακά στοιχεία που παρέμειναν στον χώρο διαμονής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας·
 • υπό τη μορφή αποζημίωσης για ληστεία κατά την ανάληψη χρημάτων από μηχάνημα ανάληψης.

 

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!