μενού

Ασφάλιση του κόστους ακύρωσης ταξιδιού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Ασφάλιση του κόστους ακύρωσης ταξιδιού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Η ασφάλιση των τελών ακύρωσης σάς εξασφαλίζει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απροσδόκητης αλλαγής των σχεδίων που δεν είναι δυνατή η επιβίβαση στην προγραμματισμένη πτήση. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ασφαλιστική εταιρεία θα σας επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του εισιτηρίου.

Προσοχή!

Η Ασφαλιστική εταιρεία φέρει ευθύνη έως το ασφαλισμένο ποσό που αναφέρεται στα ασφαλιστικά έγγραφα, και μέχρι ποσό ύψους 5.000 EUR.

Τι καλύπτει η ασφάλεια;

Η Ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για τα έξοδα ακύρωσης του αεροπορικού εισιτηρίου, αν η ακύρωση προκύπτει από τους παρακάτω λόγους:

  • Σε περίπτωση ατυχήματος που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου ή τον σημαντικό περιορισμό της ανεξάρτητης κινητικότητας του Ασφαλιζόμενου.
  • Σε περίπτωση ξαφνικής σοβαρής ασθένειας του Ασφαλιζόμενου, η οποία απαιτεί την άμεση νοσηλεία του και δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης ανάρρωσης μέχρι την ημερομηνία του προγραμματισμένου ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου.
  • Σε περίπτωση ξαφνικής σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος μέλους της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου, το οποίο απαιτεί την άμεση νοσηλεία του και δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης ανάρρωσης για το ταξίδι. Επίσης, εάν η κατάσταση απαιτεί την παρουσία του Ασφαλιζόμενου στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή της χώρας μόνιμης κατοικίας του Ασφαλιζόμενου.
  • Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος μέλους της οικογένειας του ασφαλιζόμενου που έχει ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό της ανεξάρτητης κινητικότητας (δηλ. αδυναμία μετακίνησης ή αυτοεξυπηρέτησης χωρίς τη βοήθεια άλλων ατόμων κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης περιόδου αναχώρησης) εξαιτίας του οποίου απαιτείται η παρουσία του Ασφαλιζόμενου στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή της χώρας κατοικίας, με βεβαίωση ιατρού.
  • Σε περίπτωση εγκυμοσύνης σε κίνδυνο, λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της Ασφαλιζόμενης ή της συζύγου/συντρόφου του Ασφαλιζόμενου, που έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον μία εβδομάδα νοσηλείας κατά την περίοδο ταξιδιού στο εξωτερικό ή εντός 7 ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. Η Ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται για τον πρόωρο τοκετό της Ασφαλιζόμενης ή της συζύγου του Ασφαλιζόμενου, η οποία συμμετέχει στο ταξίδι του Ασφαλιζόμενου. Για τον λόγο αυτό, η ευθύνη της Ασφαλιστικής εταιρείας ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη σύναψη της σύμβασης η Ασφαλιζόμενη ή/και η σύζυγος του Ασφαλιζόμενου ήταν το πολύ 8 εβδομάδες έγκυος και δεδομένου ότι το συμβάν εξαιτίας του οποίου έγινε η ακύρωση του αεροπορικού εισιτηρίου έλαβε χώρα το αργότερο πριν από το τέλος της 24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης.
  • Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της οικογένειάς του.
  • Σε περίπτωση σοβαρού απρογραμμάτιστου περιστατικού στη μόνιμη κατοικία του Ασφαλιζόμενου στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή της χώρας μόνιμης κατοικίας, που προκύπτει από πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές ή ως αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης και απαιτεί την προσωπική παρουσία του Ασφαλιζόμενου.
  • Σε περίπτωση τεκμηριωμένης κλοπής απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, π.χ. διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, θεώρηση εισόδου, εφόσον η κλοπή πραγματοποιήθηκε εντός 14 ημερών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την ημερομηνία αναχώρησης και αναφέρθηκε στις αρμόδιες αρχές.
  • Σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς οχήματος που ανήκει στον Ασφαλιζόμενο στον τόπο κατοικίας του, εξαιτίας της οποίας επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διοικητικές και νομικές ενέργειες που απαιτούν την παρουσία του Ασφαλιζόμενου στη χώρα κατοικίας του, δεδομένου ότι το συμβάν έλαβε χώρα εντός 14 ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!