μενού

Ξενοδοχεία

Κουπόνια ξενοδοχείων, τύποι και κατηγορίες ξενοδοχείων, τύποι δωματίων, κριτικές

Κατάλογος άρθρων

Τι είναι η προέγκριση στις πιστωτικές κάρτες;

Τι είναι η προέγκριση στις πιστωτικές κάρτες;

Η προέγκριση (pre-authorization ή pre-auth) είναι η επαλήθευση και το προσωρινό μπλοκάρισμα μέρους του διαθέσιμου ποσού της πιστωτικής κάρτα