μενού

Ταξιδιωτικά έγγραφα: ταυτότητα ή διαβατήριο;

Ταξιδιωτικά έγγραφα: ταυτότητα ή διαβατήριο;

Κάντε κλικ εδώ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη βίζα και άλλα απαιτούμενα έγγραφα σε συγκεκριμένες χώρες

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδουν τόσο διαβατήρια όσο και ταυτότητες για τους πολίτες τους.

Ισχύει και για το διαβατήριο και για την ταυτότητα:

• Δηλώνει την ταυτότητα του προσώπου (όνομα, επώνυμο)

• Πιστοποιεί την ιθαγένειά σας

Το διαβατήριο σάς επιτρέπει να περάσετε τα σύνορα και ουσιαστικά να επισκεφθείτε κάθε χώρα, ενώ η ταυτότητά σας σας επιτρέπει να ταξιδέψετε προς:

• άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

• χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ, οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση από τα σύνορά τους βάσει έγκυρης ταυτότητας.

Να θυμάστε!

Πριν ταξιδέψετε, ελέγξτε αν τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα είναι έγκυρα καθώς και τους κανονισμούς της χώρας προς την οποία σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Ορισμένες χώρες απαιτούν από τον ταξιδιώτη να έχει διαβατήριο έγκυρο για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής στην χώρα καταγωγής. Ελέγξτε πού μπορείτε να ταξιδέψετε με την ταυτότητά σας.

 

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!